Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 december 2007

Pris i forskningskommunikation till Birgitta Johansson på Formas

Varje år delar Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA ut priser och belöningar för förtjänstfulla insatser inom akademiens verksamhetsområden. Akademiens belöning för föredömliga insatser inom forskningsinformation gick i år till informationssekreterare Birgitta Johansson på Forskningsrådet Formas. Utdelningen sker vid akademiens högtidssammankomst den 28 januari 2008 i Stockholms stadshus.

– Formas arbetar aktivt med forskningskommunikation via olika kanaler och Formas pocketböcker Formas Fokuserar är mycket uppskattade. Det har kommit ut 12 pocketböcker hitintills och Birgitta Johansson har varit redaktör för 11 av dessa. Det är glädjande att Birgitta som lägger ner sin själ i arbetet blir belönad även på detta sätt, säger Rolf Annerberg, Formas generaldirektör.

Pocketboksserien Formas Fokuserar är ett led i Formas arbete med att kommunicera forskningsresultat. Serien är ett debattforum där forskare klargör dagens kunskaps- och debattläge i viktiga samhällsfrågor.

– Den forskning Formas finansierar är högaktuell och det finns många ämnen för nya pocketböcker. Närmast i tur står en bok om landsbygdsutveckling “Ska hela Sverige leva?” och boken om bioenergi håller på att översättas till engelska och ryska.

Birgitta Johansson får priset “för hennes förtroendeskapande arbetssätt och säkra känsla för angelägna gröna frågor. Genom sitt äkta engagemang har hon gjort de gröna näringarna kända”. Priset delas ut vid akademiens högtidssammankomst den 28 januari 2008 i Stockholms stadshus.

Kontaktinformation
Mer information om KSLAs priser på www.ksla.se
Pocketböckerna kan beställas från Formas nätbokhandel www.formasfokuserar.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera