Artikel från Högskolan i Kalmar

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 december 2007

Från pappersrecept till elektroniskt meddelande

Under århundraden har det handskrivna receptet varit det sätt som läkare har förmedlat sina läkemedelsordinationer. Nu genomgår receptet en förändring från pappersbaserat till elektroniskt meddelande. Det nya sättet, e-förskrivning, ger möjligheter att förbättra situationen för alla som använder medicin på recept. Bengt Åstrand vid Högskolan i Kalmar har studerat utvecklingen av elektroniskt stöd för förskrivning, uppföljning och forskning kring läkemedel och dess användning.

I Sverige skickades det allra första elektroniska receptet redan 1983. I dag skickas 66% av alla recept som utfärdas, elektroniskt till apoteken. Fördelarna med en elektronisk receptprocess är flera. Säkerheten för patienten kan öka i alla led. Läkare kan med patientens tillåtelse se vilka andra läkemedel som är aktuella och göra bättre bedömningar vid nya förskrivningar. Patienten behöver inte hålla reda på “den gula lappen” och på apoteken kan man erbjuda kunderna bättre service via olika kanaler som telefon och webb.

– I Sverige har vi kommit långt med e-förskrivning, säger Bengt Åstrand ansvarig för utvecklingen av e-hälsotjänster i Apoteket AB. Det som andra runt om i världen planerar för, finns redan i Sverige, men vi kan bli mycket bättre på att använda våra system.

En ökad användning av läkemedel under de senaste decennierna har lett till att 71% av svenska folket under en 15 månadersperiod 2005-2006 hämtade ut ett eller flera receptläkemedel. 79% av svenska kvinnor fick ett receptläkemedel expedierat under samma period, medan motsvarande siffra för alla barn upp till 9 års ålder är 63%. I genomsnitt gjordes 12 receptuttag per medborgare under studietiden, medan äldre över 70 år hade dubbelt så många uttag av receptläkemedel.

Läkare och farmacevter behöver vara extra uppmärksamma, så att inte läkemedel som påverkar varandras effekter används samtidigt. En patient kan få läkemedel från flera olika läkare. Och dessa känner inte alltid till vad andra läkare har skrivit ut. De nyinrättade svenska receptregistren har bland annat tillkommit för att förhindra olämpliga ombinationer av läkemedel. De nya möjligheterna att förbättra kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården med olika IT-stöd har inte ännu till fullo börjat utnyttjas. Men den enskilde kan också själv med hjälp av e-legitimation få en sammanställning över alla sina mediciner på Apotekets hemsida.

– Det roligaste är att så många privatpersoner redan har upptäckt att det går att få en bra översikt över sina mediciner, säger Bengt Åstrand.

Disputationen sker den 18 december kl 13.00, Sal N 2007 Smålandsgatan 26 B, Högskolan i Kalmar. Opponent är professor Albert Wertheimer, Temple University, Philadelphia, USA.

Kontaktinformation
Bengt Åstrand
tel: 0480-41 63 61
mobil: 070-665 0767
e-post: bengt.astrand@apoteket.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera