Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 december 2007

SLU leder expertgrupp mot fågelinfluensa

Biståndsorganet Sida har förnyat ett avtal med fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU om att leda en grupp av experter från svenska myndigheter för att följa FAO:s (FN:s livsmedels och jordbruksorgan) globala arbete med att bekämpa fågelinfluensan.

– Bekämpningen av fågelinfluensan är en av FAO:s största operationer någonsin och Sverige är med sina närmare 100 miljoner kronor bland de allra största givarna. Så det är självklart att Sida är angeläget att följa operationen på nära håll och har därför engagerat oss för att bilda en referensgrupp för det svenska stödet, säger Ulf Magnusson, vice dekanus för internationellt samarbete vid VH-fakulteten och ordförande i gruppen.

Vid de första utbrotten av den nya varianten av fågelinfluensan för några år sedan var uppmärksamheten riktad mot att viruset orsakade dödsfall hos människor i Asien och man befarade en influensapandemi liknande den vid spanska sjukan.
Pandemihotet bedöms nu inte lika stort utan det är framför allt uppfödningen av fjäderfä som drabbas hårt på flera kontinenter och FAO är en nyckelspelare i den globala bekämpningen av sjukdomen bland fjäderfä.

– Vi deltar mycket aktivt i de pågående utvärderingarna av FAO:s program, bistår departement med expertstöd vid internationella möten och gör egna bedömningar av FAO:s insatser under fältbesök i u-länder, berättar Ulf Magnusson.

Referensgruppen består förutom forskare vid SLU också av experter från Statens veterinärmedicinska anstalt, Jordbruksverket och Livsmedelsverket samt personal från Sida.

I vissa länder som Vietnam, Indonesien och Nigeria kommer hela tiden rapporter om nya utbrott. En stor del av fjäderfäna i u-länderna föds upp under småskaliga och mycket enkla förhållanden och ägs av de fattiga bönder som inte har råd med grisar, får eller andra större djur. Sjukdomen sprids mycket lätt i denna typ av fjäderfäuppfödning och slår undan försörjningen för dessa fattiga.
Det svenska engagemanget har därför ett uttalat fattigdomsperspektiv som bl a går ut på att långsiktigt stötta de småskaliga fjäderfäproducenterna.

– Det finns ju någon sorts positiv cynism i att det behövs en husdjurssjukdom som sprids till oss här i den rika världen och som kan vara dödlig för människor, för att vi skall inse vad dessa djursjukdomar kan göra mot u-ländernas fattiga bönder, avslutar Ulf Magnusson.

För mer information: Ulf.Magnusson@kv.slu.se, tel 0709-77 08 55

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera