Artikel från Skogforsk
4 december 2007

Bevis på förarkompetens förenklar rekrytering

Nu ska det bli enklare att rekrytera duktiga maskinförare i skogen. Med validering bedöms förarnas verkliga kunskaper, oberoende av hur de förvärvats. På så sätt kan även förare som saknar formell utbildning få bevis för sin kompetens. Förslaget är framtaget av Skogforsk på uppdrag av Skogsbrukets Yrkesnämnd.

– I dag råder regional brist på arbetskraft i skogsbruket. Därför kan det bli aktuellt att engagera personer som saknar formella bevis på att de är kompetenta, till exempel utländska maskinförare. Med hjälp av validering skulle de kunna få ett intyg som styrker att de är yrkeskunniga, säger Isabelle Bergkvist, Skogforsk.

Enligt förslaget ska två kompetenser bedömas vid valideringen. Den ena är baskompetens, där föraren ska visa grundläggande kunskaper i skogsskötsel. Den andra är yrkeskompetens, då föraren får genomföra ett test i en praktisk gallring.

När det gäller yrkeskompetensen föreslår Skogforsk tills vidare endast ett system – för skotarförare.
– Ett generellt system för validering av skördarförare skulle bli dyrt och svårt att använda, eftersom det är så stora skillnader mellan maskiner och beståndsförutsättningar. Eventuellt skulle man kunna utfärda ett kompetensbevis för skördarförare efter ett visst antal timmar i maskinen, säger Isabelle Bergkvist.

Fakta

Validering av skogsmaskinförare ska kunna användas för att:
* testa om en förares kunskap och färdighet räcker för att klara branschens krav
* identifiera kunskapsluckor och föreslå en personlig utbildningsplan
* utfärda ett kompetensbevis som visar förarens kunskapsnivå.

Läs mer i Resultat nr 13, 2007, som finns att beställa på www.skogforsk.se

Kontaktinformation
Isabelle Bergkvist, Skogforsk. Tel: 018-18 85 95, 070-558 85 87
Anna Franck, pressansvarig. Tel: 018-18 85 88, 076-128 85 88

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera