Artikel från Forte
23 november 2007

Stöd till framtidens ledande forskare inom äldreområdet

FAS stöder tre svenska forskare som satsar på forskning om äldre. Det europeiska nätverket för finansiärer av äldreforskning, ERA-AGE, har samverkat i en europeisk utlysning av forskarassistenttjänster. FAS, som är svensk medlem i nätverket, fördelar på tre år sammanlagt 6 miljoner kronor.

Totalt berörs cirka 20 europeiska forskare, så kallade Future Leaders of Ageing Research in Europe, FLARE. Tre av tjänsterna beviljas i Sverige. Var och en får 680.000 kronor per år för de kommande tre åren. Två av forskarna är kvinnor och en är man. Ansökningarna har bedömts av en internationellt sammansatt grupp forskare. På gruppens rekommendationer har de nationella forskningsråden därefter fattat sina beslut.

– Bidraget gör det möjligt för forskarassistenterna, även kallade postdoc, att fortsätta sin forskarbana. De ska dessutom förlägga en del av sin tvärvetenskapliga äldreforskning vid en annan europeisk institution i sex till tolv månader, säger Kenneth Abrahamsson, FAS programchef.

Två av forskarna har sin hemvist vid Karolinska institutet (ARC), Stockholm och en forskare vid Linköpings universitet (ÄVC).

En lista över samtliga projekt som fått bidrag finns på www.fas.se/nyabidrag.

För ytterligare information kontakta:
Kerstin Carsjö, forskningssekreterare
Tfn: 08-775 40 89
E-post: kerstin.carsjo@fas.se

Kenneth Abrahamsson, programchef
Tfn: 08-775 40 91, mobil: 070-546 83 53.
E-post: kenneth.abrahamsson@fas.se

Kontaktinformation
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS, är en statlig myndighet som initierar
och finansierar grundläggande och behovsstyrd forskning för att främja människors arbetsliv,
hälsa och välfärd.
______________________________________________________________
Annie Rosell, pressansvarig, tfn 08-775 40 96, annie.rosell@fas.se
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS.
Postadress: box 2220, 103 15 Stockholm.
Tfn vx: 08-775 40 70, e-post: fas@fas.se – www.fas.se – org.nr: 202100-5240

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera