Artikel från Karlstads universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 november 2007

4,2 miljoner till forskning om det hållbara medborgarskapet

Vetenskapsrådet har beviljat 4,2 miljoner kronor till Karlstads universitet och forskningsprojektet Det hållbara medborgarskapet, barriärer och möjligheter. Projektet handlar om hur den svenska konsumenten kan agera på ett hållbart sätt. Det tar också upp de många hinder som finns för att konsumtionsmönstren ska gynna en hållbar utveckling.

– Målet om en hållbar utveckling kräver medborgarnas aktiva medverkan. Därmed har inte minst den privata konsumtionen kommit i blickpunkten, säger projektledaren Michele Micheletti, professor i statsvetenskap vid Karlstads universitet.
– Men erfarenheterna hittills har i mycket varit nedslående. Konsumtionsvanor är svåra att förändra och lokaliseringen av köpcentrum alstrar ännu mer biltrafik. Det finns många olika slags barriärer som hindrar att en hållbar utveckling får genomslag i de privata konsumtionsmönstren.

Projektet består dels av en riksrepresentativ enkätundersökning, dels av fallstudier av fyra olika konsumtionsområden. Den första fallstudien gäller leksaker och ger tillfälle att analysera hur den hållbara utvecklingens värderingar kommuniceras från föräldrar till barn och från barn till föräldrar. Den andra fallstudien, som handlar om mode, gör det möjligt att närmare förstå vilken betydelse som hållbar utveckling har för unga människors konsumtion. Den tredje fallstudien, som inriktas på mat, ger bland annat anledning att specialstudera hur olika märkningssystem påverkar konsumenternas handlande i ett hållbarhetsperspektiv. Den fjärde fallstudien baseras på en undersökning av köpcentrum i städers utkanter och ställer frågan vilka faktorer som avgör att människor väljer att förlägga sina inköp till stormarknader.

Projektet kommer att bidra med ny och väsentlig kunskap om hur den enskilde medborgaren aktivt kan bidra till en global, hållbar utveckling. Projektet, som ingår i satsningsområdet “Hållbar utveckling: Miljö, hälsa, säkerhet och medborgarskap” vid Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper vid Karlstads universitet, pågår till år 2010.

Kontaktinformation
För mera information kontakta Michele Micheletti, professor i statsvetenskap, tel 054 700 2263 eller 070-344 79 60

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera