Artikel från Forte
22 november 2007

Över hundra arbetslivsforskare färre efter nedläggningen av Arbetslivsinstitutet

Vid halvårsskiftet år 2007 lades Arbetslivsinstitutet ned efter beslut av regering och riksdag. På uppdrag av FAS och VINNOVA har ATK Arbetsliv kartlagt den forskande personalens verksamhet efter nedläggningen.

Rapporten Vart tog dom vägen? Uppföljning av forskare och forskning vid nedläggningen av Arbetslivsinstitutet visar att ungefär hälften av de omkring 285 forskarna vid ALI har lämnat området genom att de har bytt verksamhet, gått i pension eller är arbetslösa. Utredarna uppskattar att det ekonomiska avbräcket för arbetslivsforskningen blir 100 miljoner kronor 2007, 150 miljoner 2008 och 200 miljoner 2009. Regeringens beslut att institutet fick behålla reservationsmedel på 60 miljoner kronor underlättade omställningen, när ALI-forskare sökte sig till nya forskningsmiljöer inom universitet och högskolor.

Det är idag svårt att bedöma hur hållbara de nya forskningsmiljöerna vid universitet och högskolor i praktiken kommer att bli, eftersom den långsiktiga finansieringen inte är säkerställd. ALI var en av de absolut största aktörerna inom området, med en forskning motsvarande cirka 170 årsarbeten (11 procent) fördelat på 285 forskare. Det område som drabbades hårdast av nedläggningen var arbetsmiljöforskningen, där ALI stod för en femtedel av den totala forskningen.

För ytterligare information kontakta:
Kenneth Abrahamsson, programchef, FAS.
Tfn: 08-775 40 91, mobil: 070-546 83 53
E-post: kenneth.abrahamsson@fas.se

Mats Engwall, enhetschef, Arbetslivslivsutveckling, VINNOVA.
Tfn: 08-473 30 59
E-post: mats.engwall@VINNOVA.se

Kontaktinformation
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS, är en statlig myndighet som initierar
och finansierar grundläggande och behovsstyrd forskning för att främja människors arbetsliv,
hälsa och välfärd.
___________________________________________________________________________
Annie Rosell, pressansvarig, tfn 08-775 40 96, annie.rosell@fas.se
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS.
Postadress: box 2220, 103 15 Stockholm.
Tfn vx: 08-775 40 70, e-post: fas@fas.se – www.fas.se – org.nr: 202100-5240.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera