Artikel från Forte

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 november 2007

Ny forskning om ett samhälle i förändring

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS, beviljar under tre år anslag på drygt 240 miljoner kronor till över 100 forskningsprojekt och 13 postdoc. Projekten rör bland annat internationell migration och etniska relationer, ohälsa, funktionshinder och tryggheten på arbetsmarknaden. Ansökningstrycket har varit extra stort i år.

Kenneth Abrahamsson, FAS programchef, framhåller att nästa års projektsatsning präglas, som så ofta tidigare, av en mångfald och variation inom FAS huvudsakliga stödområden.
– Forskarnas intressen speglar många aktuella samhällsfrågor från döva barns villkor och språkliga funktionshinder till arbetsmarknad och trygghet i en alltmer globaliserad värld.

Vidare uppmärksammas arbetsrelaterade hälsoproblem, där det framför allt är cancerrisker, luftvägsproblem och muskuloskeletala sjukdomar som står i centrum. En fråga med hög aktualitet är de stora sjukskrivningstalen som går igen, ur olika aspekter, i ett antal projekt. Bland andra projekt som beviljats medel finns studier om arbetsorganisation och arbetsledning inom privat och offentlig sektor; flera av projekten uppmärksammar särskilt förhållandena inom vårdsektorn. Drygt 800 projektskisser registrerades i år och 13 procent beviljades stöd.

– Projektfloran är mångskiftande, säger Kenneth Abrahamsson. Det finns flera nya projekt om riskfaktorer för hälsa, exempelvis hur mat och motionsvanor påverkar barns hälsa liksom sambandet mellan kostkvalitet och dödlighet hos kvinnor. Arbetsmarknadsstudier som fått bidrag omfattar till exempel organisation och ledarskap, segregation samt arbetsmarknadsreglering.

Även ansökningar om postdoc har ökat sedan förra året. Av de 86 ansökningar som inkom beviljades 13 stöd, det vill säga 15 procent. Postdoc-bidragen har tilldelats nydisputerade forskare inom FAS alla stödområden. Bidragen delas ut under två år för projekt inom ett brett spektrum av discipliner och forskningsfält.

En lista över samtliga projekt som fått bidrag kommer att finnas tillgänglig på www.fas.se/nyabidrag från den 26 november.

För ytterligare information kontakta:
Rune Åberg, huvudsekreterare
Tfn: 08-775 40 71, mobil: 070-663 13 14
E-post: rune.aberg@fas.se

Kenneth Abrahamsson, programchef
Tfn: 08-775 40 91, mobil: 070-546 83 53
E-post: kenneth.abrahamsson@fas.se

Kontaktinformation
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS, är en statlig myndighet som initierar
och finansierar grundläggande och behovsstyrd forskning för att främja människors arbetsliv,
hälsa och välfärd. ___________________________________________________________________________
Annie Rosell, pressansvarig, tfn 08-775 40 96, annie.rosell@fas.se
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS.
Postadress: box 2220, 103 15 Stockholm.
Tfn vx: 08-775 40 70, e-post: fas@fas.se – www.fas.se – org.nr: 202100-5240.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera