Artikel från Växjö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 november 2007

Mindre aktieägares möjligheter att påverka mer – ny avhandling från Växjö universitet

Nästan 80 % av alla vuxna svenskar äger aktier, direkt eller indirekt via exempelvis pensionssystemet. De flesta småägare ser aktierna som en möjlighet till avkastning på sparkapitalet – att de dessutom innebär en potential att påverka styrningen av företag är en sällan utnyttjad möjlighet. I en ny avhandling från Växjö universitet studerar Andreas Jansson hur det ändå kommer sig att minoritetsaktieägare ibland organiserar sig i koalitioner med syfte just att medverka i styrningen av börsföretag.

Andreas Jansson har studerat ett antal fall av koalitionsbildande bland mindre aktieägare i svenska börsföretag.
– Den typiska aktieägaren i ett börsnoterat företag har små möjligheter och ofta lite att vinna på att utöva inflytande över hur företaget styrs, eftersom de endast äger en liten andel av de totala aktierna säger Andreas Jansson. Koalitionsbildande är en möjlighet för att kunna påverka, men det är en både tidsödande och sällan använd handlingsstrategi bland minoritetsaktieägare.

I avhandlingen visar Andreas Jansson emellertid att koalitionsbildande under vissa förutsättningar kan bli ett attraktivt handlingsalternativ för mindre aktieägare. Beroende på ett antal faktorer kan koalitionsbildande vara fördelaktigt som en offensiv strategi för att fånga en uppfattad möjlighet, eller som en defensiv strategi för att skydda värdet på aktieinvesteringen. Beroende på strategin tenderar koalitionerna att organiseras på olika sätt. Avhandlingens resultat indikerar också att koalitionsmedlemmars och styrelsemedlemmars önskan att bibehålla ett gott rykte spelar en viktig roll för hur koalitioner organiseras och för deras möjligheter att utöva inflytande i företag.

Andreas Jansson är företagsekonom och verksam som forskare och lärare vid Ekonomihögskolan, Växjö universitet.

Avhandlingen “Collective Action Among Shareholders Activists” försvaras vid en offentlig disputation fredagen 23 november 2007, klockan 13.00 I sal Weber. Opponent är professor Morten Huse, Handelshøyskolen BI i Oslo.

Kontaktinformation
För ytterligare upplysningar kontakta Andreas Jansson på telefon 0470-70 82 30, mobil 070-582 42 37 eller e-post: andreas.jansson@vxu.se

Beställ boken från Växjö University Press, Kerstin Brodén, 0470-70 82 67 eller e-post: vup@vxu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera