Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 november 2007

Mat och klimat på ekokonferens

Dagens matproduktion är beroende av billig olja, som är på väg att ta slut. Därför måste framtidens lantbruk med nödvändighet bli mer uthålligt. Frågan är bara hur? Den frågan står i centrum för konferensen "Mat i nytt klimat" som ordnas den 19-21 november i Norrköping. Arrangörer är Centrum för uthålligt lantbruk (CUL) vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Richard Heinberg från Post Carbon Institute och New College of California i USA, är en erfaren journalist, utbildare och föreläsare som är på programmet tisdagen den 20 november. Han har flera böcker och hundratals föreläsningar om den sinande oljan på sin meritlista.

I sitt föredrag tar han oss på en resa genom många problemställningar och möjliga lösningar. Bland annat anser Richard att vi i framtiden måste odla mer av vår mat i och omkring våra städer, eftersom produktion och konsumtion måste komma närmare varandra. Det innebär också att lantbruket måste fungera utan resurskrävande lösningar eftersom alla delar i produktionen behöver genereras lokalt, inklusive utsäde, verktyg och maskiner.

Under tisdagen kommer också Johanna Björklund från CUL och SLU att presentera hur våra matvanor påverkar klimatet.

– Det finns stora möjligheter att minska klimatpåverkan genom att ändra matvanor. Men ett problem är att konsumenten inte alltid har möjlighet att välja de klimatbästa produkterna, säger Johanna Björklund, forskare på institutionen för stad och land vid SLU.

– Lantbruket står inför en enorm utmaning i och med att oljan sinar. Det positiva är att inom ekologiskt lantbruk finns en stor kunskapsbank att ta till när de fossila bränslena tryter. Men med det sagt vill jag tillägga att också ekologiskt lantbruk till stor del är beroende av billig olja idag, säger Ulrika Geber, verksamhetschef på CUL.

Ladda ned konferensdokumentation, bilder, logotyper och pressmeddelanden från: www.cul.slu.se/nyheter/press.asp

Mer information: Ulrika Geber, verksamhetschef på CUL, Ulrika.Geber@cul.slu.se, 018-67 14 19 Pelle Fredriksson, informatör på CUL, Pelle.Fredriksson@cul.slu.se, 018-67 20 86, 070-635 20 86 Johanna Björklund, Forskare på CUL, Johanna.Bjorklund@sol.slu.se, 018-67 14 23 Centrum för uthålligt lantbruk ­

CUL är ett samarbetsforum för forskare och andra med intresse för ekologiskt lantbruk och lantbrukets uthållighetsfrågor. CUL arbetar med utveckling av tvärvetenskapliga forskningsmetoder och för samverkan och samplanering av insatser för: forskning, utvecklingsarbete, utbildning samt informationsspridning. CUL, SLU Box 7047, 750 07 Uppsala www.cul.slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera