Tema

Ökat virkesförråd trots stormar

Virkesförrådet i landets skogar fortsätter att öka på grund av att tillväxten överstiger avverkningarna med god marginal.

Virkesförrådet i landets skogar fortsätter att öka på grund av att tillväxten överstiger avverkningarna med god marginal. Detta trots att stormar och skadegörare har decimerat beståndet under senare år. Riksskogstaxeringen vid SLU i Umeå beräknar virkesförrådet till tre miljarder kubikmeter.

Tillgången på äldre skogar, dvs. skogar som är avverkningsbara, minskar långsamt men är fortfarande ungefär en tredjedel av den totala skogsmarken utanför reservat och nationalparker.

http://www-riksskogstaxeringen.slu.se

BILD: Norrländsk skog. Foto: Nora Adelsköld http://www2.slu.se/aktuellt/2007/pressbilder/notiser/tallskog2NA.jpg

Ökat virkesförråd trots stormar

 lästid ~ <1 min