Artikel från Forte

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 november 2007

Det goda åldrandet -En utmaning för politiker och forskare

Nya kunskapsbehov inför det åldrande samhället är temat när forskare, politiker och praktiker samlas till en halvdagskonferens den 7 november. Den äger rum i Folkets hus, Stockholm.

– En stor del av äldreforskningen är inriktad på gruppen 80+ och de grupper som har det svårast och som kräver mest omsorg och vård, säger Kenneth Abrahamsson, programchef, FAS. Men vi måste även uppmärksamma det friska åldrandet och den potential som människor över 65 år innebär för samhälle, kultur och livslångt lärande.

Syftet med konferensen är att lyfta fram samhällsvetenskaplig forskning om äldres villkor och omsorg. Ämnesområden som Befolkningsutveckling, välfärdskrav och hälsa, Äldresyn och kompetensbehov samt Framtida utmaningar för forskning om äldre och åldrande utgör huvudpunkter. Halvdagskonferensen avslutas med en paneldiskussion där företrädare för arrangörerna FAS, Riksbankens jubileumsfond, Vinnova och Vårdalstiftelsen möts. Även riksdagsledamot Barbro Westerholm och författaren och journalisten Ludvig Rasmusson deltar tillsammans med företrädare för Sveriges Kommuner och Landsting.

Dag: Onsdag 7 november 2007
Tid: kl. 13.00-17.20
Plats: Folkets hus, Stockholmsrummet, Barnhusgatan 12-14, Stockholm.

Media är välkomna till konferensen, som är avgiftsfri.
Ladda ned programmet: www.fas.se/kalender

Kontaktinformation
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS, är en statlig myndighet som initierar och finansierar grundläggande och behovsstyrd forskning för att främja människors arbetsliv, hälsa och välfärd. ___________________________________________________________

Annie Rosell, pressansvarig, tfn 08-775 40 96, annie.rosell@fas.se
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS
Postadress: Box 2220, 103 15 Stockholm, tfn vx: 08-775 40 70, e-post: fas@fas.se
www.fas.se
Org.nr: 202100-5240

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera