Artikel från Högskolan i Kalmar

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 november 2007

Varför avstår kvinnor från gynekologisk cellprovskontroll?

Genom att kvinnor deltar i gynekologisk cellprovskontroll så minskar risken för att drabbas av livmoderhalscancer. Därför strävar de ansvariga för gynekologisk cellprovskontroll efter ett högt deltagande. Marie Oscarsson vid Högskolan i Kalmar har undersökt varför kvinnor väljer att inte delta. Kvinnorna uppgav att det inte bara var ett skäl till att de avstått utan skälen var flera och komplexa och var bland annat påverkade av erfarenheter tidigare i livet. När kvinnorna som deltog i studien blev erbjudna att få ett cellprov taget och att de själva fick bestämma hur provtagningssituationen skulle se ut ökade deltagandet, men fortfarande valde en majoritet att avstå.

Cervixcancer, livmoderhalscancer, är en av de vanligaste cancerformerna bland kvinnor i hela världen. Därför är ett högt deltagande ett av målen i screeningprogrammet. I det landsting där studien genomfördes visade det sig att cirka tolv procent av kvinnorna i åldern 28-65 år saknade ett registrerat cellprov de senaste fem åren

– Många kvinnor upplevde att de kände sig friska, och så länge som kroppen inte signalerade några symptom ansåg de att de inte behövde delta i gynekologisk cellprovs-kontroll, berättar Marie Oscarsson. Kvinnorna uppgav att de haft det svårt att få tiden att räcka till. De prioriterade den tid de hade till familj och arbete och inbjudan till screeningen blev ett ytterligare stressmoment i deras liv.

Ofta fanns det ett motstånd mot hälso- och sjukvården, alltifrån en obehagskänsla till totalt avståndstagande. En del kvinnor hade dåliga erfarenheter av sina kontakter med sjukvården, andra trodde inte på den sjukvård som bedrevs inom hälso- och sjukvården. En del av kvinnorna hade varit med om negativa upplevelser i samband med tidigare gynekologiska undersökningar och de gjorde allt för att undvika att hamna i samma situation igen.

De främsta önskemålen var att bli försäkrade om att få ett vänligt bemötande. Det andra vanligaste önskemålet var att få en passande provtagningstid. När provtagning erbjöds efter varje enskild kvinnas önskemål ökade deltagandet, men till höga kostnader. Men en majoritet av kvinnorna avstod fortfarande från att delta i gynekologisk cellprovskontroll.

Marie Oscarsson disputerar vid Linköpings universitet den 9 november. Hennes avhandling heter “Healthy women or risk patients? Non-attendance in a cervical cancer screening program”.

Kontaktinformation
Marie Oscarsson
tel: 0480-44 60 80
mobil: 070-3234243
e-post: marie.oscarsson@hik.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera