Artikel från Högskolan i Kalmar

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 oktober 2007

Nationellt anhörigcentrum till Kalmar

Socialstyrelsen har beslutat att lägga ett nationellt anhörigcentrum i Kalmar. Elizabeth Hanson och Lennart Magnusson vid Högskolan i Kalmar kommer att vara verksamhetsledare. Centrat kommer att arbeta med vård och omsorg om äldre med fokus på anhörigfrågor. Socialstyrelsen finansierar verksamheten och ansvarar för den inför Regeringen.

– Detta är en bekräftelse på vårt sätt att arbeta med äldre, anhöriga och personal och ett erkännande av viktig forskning inom familjefokuserad omvårdnad vid Högskolan i Kalmar. säger Lennart Magnusson. e-Hälsoinstitutet vid Högskolan i Kalmar kommer att bygga upp den tekniska plattformen för ett virtuellt arbetssätt och tillsammans kommer parterna i centrat att kunna bidra med olika kompetenser inom sina områden.

Det nationella kompetenscentrat för anhörigfrågor och har tillkommit genom samverkan mellan parter som har olika specifika kompetenser om anhörigfrågor, äldreomsorg och funktionshinder samt FoU, äldreforskning, hjälpmedel, IT och tillgänglighet. Dessa parter är Fokus, Regionförbundet i Kalmar län, ÄldreVäst Sjuhärad, Högskolan i Borås, Högskolan i Kalmar, e-Hälsoinstiutet, Anhörigas Riksförbund, Hjälpmedelsinstitutet, Länssamordnarna för anhörigstöd i Norrland samt Landstinget i Kalmar län.

Centrat skall bidra till en högre kvalitet och produktivitet i vården av äldre personer i hela landet med inriktning på frågor som rör anhörigas situation genom att:
• skapa nationell överblick inom verksamhetsområdet
• samla in, strukturera och sprida kunskaper och erfarenheter på anhörigområdet
• stimulera och stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation
• bidra till högre kvalitet och produktivitet i vården och omsorgen
• ta del av internationella erfarenheter och forskningsresultat

Centrats målgrupper är de anhöriga och brukare, de anställda inom vård och omsorg och hälso- och sjukvård och beslutsfattare inom området samt intresseorganisationerna för anhöriga.

Kontaktinformation
Lennart Magnusson
tel: 0480-497168
mobil: 070-6302321
eller
Elizabeth Hansson
mobil: 070-3614846

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera