Artikel från Växjö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 oktober 2007

Relationen mellan sjukdom och arbetsförmågaLicentiatavhandling från Växjö universitet

Hur går det till när läkare bedömer patienters sjukdomsgrundade arbetsoförmåga och hur går det till när de bedömningarna översätts till sjukintyg? I Peter Hultgrens licentiatavhandling “Sjukskrivningspraxis på vårdcentralen” söks svaren på dessa frågor som fokuserar på de olika och ofta motstridiga rollförväntningar som riktas på läkarna i deras sjukskrivningspraxis.

Till vårdcentralen kommer patienter med olika sjukdomsbilder och ohälsoproblem. Det är läkarnas uppgift att utfärda sjukintyg även om en stor del av de sjukdomsbilder som läkaren möter är oklara. I de fallen ska läkaren inte bara diagnostisera och försöka avhjälpa patientens medicinska problem, läkaren ska också bedöma i vilken mån patientens arbetsförmåga är nedsatt av sjukdom. Vidare ska läkaren bedöma hur omfattande nedsättningen är och hur länge patienten kan förväntas behöva avstå arbete eller att stå till arbetsmarknadens förfogande.

Sammanfattningsvis ger undersökningen om sjukskrivningspraxis på vårdcentralen en bild av läkare som strävar mot att förena det goda terapeutiska arbetet med korrekt regeltillämpning och en patientanpassad service, men där logikerna för professionellt, byråkratiskt och marknadsorienterat arbete skapar spänningar. Läkarna tillgriper medicinska, sociala och tekniska strategier för att hantera de osäkerheter som är förbundna med att bedöma och intyga patienters sjukdomsgrundade arbetsoförmåga och för att överbrygga de konflikter som uppstår i mötet mellan skilda arbetslogiker.

Licentiatavhandlingen “Sjukskrivningspraxis på vårdcentralen.” försvaras fredagen den 26 oktober 2007, kl 10-12 i sal Weber, Växjö universitet. Opponent är docent Per Carlsson, Statens folkhälsoinstitut.

Kontaktinformation
Ytterligare upplysningar lämnas av doktorand Peter Hultgren, tel 0470-70 86 54, e-post peter.hultgren@vxu.se eller informatör Cecilia Brandel, tel 0470-70 85 96, e-post cecilia.brandel@vxu.se.

Beställ boken från forskningssekreterare Catarina Gaunitz på telefon 0470-70 84 24 eller e-post: catarina.gaunitz@vxu.se. Avhandlingen är även sökbar i databasen DIVA, www.diva-portal.org.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera