Tema

Miljöforskning nominerad till Årets facktidskrift!

Formas tidning Miljöforskning har nominerats till Årets facktidskrift i kategorin fackpress med upplaga under 50 000 ex. Miljöfrågorna är mer aktuella än någonsin. Allmänheten efterfrågar åtgärder, opinionsbildare argumenterar för olika lösningar medan politikerna enas om styrmedel för att minska miljöproblemen. Detta ställer krav på forskning av högsta vetenskapliga kvalitet och att resultaten från forskningen når ut. I Formas tidning Miljöforskning serveras de allra senaste forskningsrönen inom området.

Miljöforskning vänder sig till Formas alla målgrupper det vill säga praktiskt verksamma inom sektorerna miljö, areella näringar och samhällsbyggande, forskare, studenter och en välutbildad allmänhet. En nyligen genomförd läsarundersökning visar att ca 5 000 personer läser varje prenumererad utgåva av tidningen. Miljöforskning sprids ytterligare med cirka 2 000 ex genom Formas nätverk. Undersökningen ger också mycket gott betyg till miljöforskning med höga procenttal för förtroende, aktualitet och direkt användbarhet.

Kontaktinformation
För mer information:

http://miljoforskning.formas.se
www.formas.se
www.tidskriftsdagen.se

Miljöforskning nominerad till Årets facktidskrift!

 lästid ~ <1 min