Artikel från Karlstads universitet
9 oktober 2007

Unikt ålprojekt i Ätran

Ett stort forskningsprojekt startas som ska hitta möjligheter att minska skador och öka överlevnaden på ål under dess vandring ut i havet. Karlstads universitet har fått ett forskningsanslag på drygt två miljoner från energibolaget E.ON, som äger flera kraftverk i Ätran.

Det europeiska ålbeståndet har minskat drastiskt sedan slutet av 1970-talet. Hoten mot ålen är många och man vet idag inte orsaken till denna minskning, men en trolig förklaring är att det är kombination av flera olika faktorer som spelar in. Ett av problemen är att ål som har satts ut långt upp i vattendragen har svårt att hitta ut till havet under sin lekvandring på grund av de hinder som vattenkraftverk utgör.

Mot denna bakgrund inleder Karlstad universitet i höst ett forskningsprojekt som kommer att pågå under tre år. Syftet är att identifiera olika möjligheter att minska skador och öka överlevnaden på ål under dess utvandring. Bland annat kommer ål att fångas i Ätran, radiomärkas och sedan följas när de simmar nedströms mot havet. Projektet leds av Olle Calles, universitetslektor i biologi, som forskar om åtgärder i reglerade vattendrag vid Karlstads universitet. E.ON, som äger flera kraftverk i Ätran, finansierar projektet med drygt 2 miljoner kronor under en treårsperiod.

– Ålen har ett komplicerat livsmönster och utsätts för många slags påverkan från Sargassohavet till svenska kuster och åar, säger Olle Calles vid Karlstad universitet. En påverkan sker i vattenkraftverken och det är viktigt att undersöka hur den kan minskas så mycket som möjligt.

– Problematiken kring ålens utvandring är mångfasetterad. Samhällets behov av förnyelsebar och klimatneutral el ökar. Det är därför viktigt att optimera lösningar så att de gynnar såväl vattenkraftproduktionen som möjligheterna för ål att vandra oskadd till havet, säger Johan Tielman, miljöchef på E.ON Vattenkraft.

Karlstad universitet och E.ON inbjuder representanter för medierna till en pressträff den 2 oktober kl 11.00 vid kraftverksdammen vid Ätrafors vattenkraftverk.

Då kommer vi att presentera det forskningsprojekt som inletts i höst och kommer att pågå under tre år.
Ytterligare upplysningar lämnas av:
Olle Calles, projektledare på Karlstad universitet, 0701-77 11 44
Johan Tielman, miljöchef på E.ON Vattenkraft, 0705-73 44 14

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera