Artikel från Växjö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 oktober 2007

Svenska arbetare i Minnesota föremål för ny doktorsavhandling från Växjö universitet

Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet utvandrade över en miljon svenskar till Nordamerika. Det var en spektakulär företeelse i sin tid som gav upphov till en svensk immigrantkultur i USA under många decennier. I en ny avhandling från Växjö universitet försöker historikern Jimmy Engren hitta nya svar rörande svensk kultur i USA och de villkor under vilka svenska arbetare, en hittills försummad grupp i forskningen, integrerades i det nya landet. Hans utgångspunkt är en analys av hur staten Minnesota med sina många svenska immigranter integrerades i en expanderande kapitalistisk ekonomi under perioden mellan 1880 och 1920-talet.

De viktigaste historiska aktörerna i avhandlingen är den infödda anglo-amerikanska borgarklassen som styrde den kapitalistiska expansionen och den invandrade arbetskraften som var dess förutsättning. Avhandlingen är en mikrohistorisk studie som fokuserar på svenskarna i ett amerikanskt järnvägsföretag, the Duluth & Iron Range Railroad, och i centralorten för järnvägen, Two Harbors. Engren beskriver hur svenska invandrare var med och byggde järnvägen och också utgjorde en viktig del av den bofasta och rörliga arbetskraft som sedan krävdes för att driva den. Den etniska arbetsdelningen understryker de svenska arbetarnas strukturella underordning i företaget. Medan chefspositioner och yrkesarbeten med säkrare anställningar och högre löner innehades av Anglo-Amerikaner eller engelskspråkiga invandrare fann svenskar, norrmän och finländare anställning som grovarbetare eller förmän längs rälsen eller som sjåare på malmdockorna. Barnen till de svenska invandrarna stod för mycket av den etniska gruppens sociala mobilitet.

Avhandlingen analyserar också processuella aspekter av klass och etnicitet då den belyser hur den anglo-amerikanska borgarklassen försökte stabilisera den hierarki som etablerats på järnvägen och i järnvägssamhället under kapitalistiska produktionsförhållanden. Engren analyserar aktör-strukturproblematiken utifrån idén om en klassbaserad och etnisk hegemoni och belyser i anslutning till detta hur spänningar mellan den anglo-amerikanska medelklassen och immigrantarbetarna ledde till en politisk och kulturell kamp om offentligheten i järnvägsorten Two Harbors.

Jimmy Engren är verksam som forskare och föreläsare vid Institutionen för humaniora, Växjö universitet. Han kommer ursprungligen från Kalix i Norrbotten men bor sedan 1999 i Växjö.

Avhandlingen “Railroading and Labor Migration. Class and Ethnicity in Expanding Capitalism in Northern Minnesota, the 1880s to the mid 1920s” försvaras den 5 oktober 2007 kl.13.15, sal F332 (Homeros), Växjö Universitet. Opponent är professor professor Leslie Page Moch, Michigan State University.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Jimmy Engren på telefon 0470-70 82 39 eller e-post: jimmy.engren@vxu.se

Beställ boken av Kerstin Brodén, Växjö University Press, telefon 0470-70 82 67 eller e-post: vup@vxu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera