Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 oktober 2007

Fröplantager kan rädda den genetiska mångfalden

Den unga tallplantan frågade år 2010 sin granne på den grekiska bergssluttningen: Var kommer jag ifrån? Var är min mamma och pappa? Dog de i skogsbränderna 2007?

Svaret var att tallen härstammade från en fröplantage. Fröplantager var ämnet för en internationell Treebreedex-konferens som på fredagen avslutades vid SLU i Umeå.

Deltagare från mer än 20 länder var eniga i slutsatsen att bästa sättet att försäkra sig om en stabil tillgång på frön till framtida skogar är att avsätta mark för fröplantager. Konferensens initiativtagare och organisatör, professor Dag Lindgren, beskrev fröplantager som “de vaggor från vilka nya generationer frön ska bringa välstånd till skogsägarna, miljön och mänskligheten”.

Fröplantager fungerar som genpooler för egenskaper som tack vare dem kan föras vidare till nya generationer träd. Några av fördelarna med att anlägga fröplantager och använda fröna därifrån för anläggning av nya skogar är friskare och mer produktiva skogar, skogar som också klarar att ta upp mer koldioxid från atmosfären.

Under de tre konferensdagarna diskuterade deltagarna de senaste teknikerna och metoderna för att konstruera och sköta fröplantager så att man får fram frön av högsta genetiska kvalitet. Många tekniskt inriktade uppsatser beskrev system för fröproduktion för att säkerställa såväl den genetiska mångfalden som viktiga genetiska vinster. Ökad användning av fröplantager garanterar att vi i framtiden kommer att ha produktiva och ekologiskt hållbara skogar i de mest skiftande miljöer.

Fröplantager är särskilt värdefulla i ansträngningarna att bevara den genetiska mångfalden bland sådana träd- och buskarter som är hotade av habitatförluster, klimatförändringar och återkommande miljökatastrofer som bränder. Konferensdeltagarna fick veta att utan fröplantager skulle det inte vara möjligt att återuppbygga somliga av de grekiska skogar som föröddes av skogbränderna sommaren 2007. Arter som svarttall (Pinus nigra) och granar kan inte föryngras på ett naturligt sätt efter brand. Lyckligtvis finns i detta fall frön lagrade från fröplantager med svarttall. Men fler fröplantager behövs, både i Europa och i andra världsdelar.

Kontaktinformation
Jan-Erik Nilsson, Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi, SLU Umeå, tel 090-786 82 56. E-post: Jan-Erik.Nilsson@genfys.slu.se

Bengt Andersson, Skogforsk, Sävar, tel 090-203 33 58. E-post: Bengt.Andersson@skogforsk.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera