Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 oktober 2007

230 miljoner i BONUS till Östersjöforskning

BONUS, ett gemensamt forskningsprogram inom EU utlyser 23 miljoner euro till Östersjöforskning för åren 2008 – 2011. EU och forskningsfinansiärer från alla nio Östersjöländerna står bakom satsningen. Från Sverige medverkar Forskningsrådet Formas med 30 miljoner kronor och Naturvårdsverket med 15 miljoner kronor.

-Miljöproblemen i Östersjön känner inga gränser och därför är det här forskningssamarbetet oerhört angeläget, säger Rolf Annerberg, Formas generaldirektör. Satsningen bidrar också till att finansiering, utrustning och laboratorier i området kan utnyttjas optimalt.

Områden som lyfts fram för forskningssamarbetet är vetenskap och förvaltning, klimatförändring, övergödning, hållbart fiske, skydd av biologisk mångfald samt effekter och utsläpp av föroreningar. Samarbetsprojekten ska knyta ihop ekosystemen med det mänskliga samhället. Särskilt tvärvetenskapliga projekt som behandlar vetenskaplig kunskap och beslutsfattande efterlyses.

Både små och stora projektförslag med en budget på mellan 100 000 och 2 miljoner euro kan söka. Forskare från minst två Östersjöländer måste vara involverade, men även forskare från andra länder kan ingå i konsortier.

– Resultat från miljöforskningen är av mycket stor betydelse för att kunna föreslå rätt åtgärdsförslag – inte minst då omställningen är kostsam. Samarbete mellan forskare skapar en samsyn som verkar pådrivande för en hållbar utveckling i Östersjöregionen, säger Erik Fellenius, Naturvårdsverkets forskningsdirektör

Hittills har samarbetet mellan forskningsfinansiärer varit bristfälligt vilket bromsat större gemensamma insatser. Östersjöprogrammet BONUS är initierat av forskningsfinansiärerna själva och avser att förbättra den situationen.

Mera information om utlysningen finns på www.bonusportal.org

Kontaktinformation
Formas
Susanna Pakkasmaa, forskningssekreterare, susanna.pakkasmaa@formas.se 08-775 40 53
Ulf Westerlund, ulf.westerlund@formas.se 08-775 40 25
Emilie von Essen, presschef, eve@formas.se 0733 50 31 61

Naturvårdsverket
Erik Fellenius, forskningsdirektör, Erik.Fellenius@naturvardsverket.se 08-698 13 08
Sif Johansson, Sif.Johansson@naturvardsverket.se 08-698 15 36

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera