Tema

Ny chef till FAS

Styrelsen för Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS, har utsett professor Erland Hjelmquist till huvudsekreterare för rådet. Han tillträder tjänsten den 1 januari 2008.

Nuvarande huvudsekreterare, professor Rune Åberg, lämnar sitt uppdrag på FAS för att gå i pension.

Erland Hjelmquist är prefekt vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. Han har en bred forskningserfarenhet inom området psykologi med specialområdet funktionshinder och handikapp. Andra uppdrag är ordförande i Svenska nationalkommittén för psykologi i Vetenskapsakademin och ledamot i styrelsen för Riksbankens jubileumsfond.

Mer information lämnas av:
Ambassadör Lars Anell, ordförande för FAS styrelse.
Mobil: 070-511 46 06
E-post: lars.anell@bredband.net

Professor Rune Åberg, huvudsekreterare
Tfn: 08-775 40 71, mobil: 070-663 13 14
E-post: rune.aberg@fas.se

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS, är en statlig myndighet som initierar och finansierar grundläggande och behovsstyrd forskning för att främja människors arbetsliv, hälsa och välfärd.
___________________________________________________
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS.
Annie Rosell, pressansvarig, tfn 08-775 40 96, annie.rosell@fas.se
Postadress: box 2220, 103 15 Stockholm.
Tfn vx: 08-775 40 70, e-post: fas@fas.se – www.fas.se
Org.nr: 202100-5240.

Ny chef till FAS

 lästid ~ 1 min