Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 september 2007

Konsumera mera – dyrköpt lyckaNy pocketbok från Forskningsrådet Formas

Konsumtionen har ökat kraftigt de senaste hundra åren. Men det verkar inte som om vi har blivit lyckligare. Vi fortsätter att konsumera allt mer trots att vi vet att det bidrar till att planeten förstörs. Politikerna kanske måste avskaffa stöd till ohållbar konsumtion för att vi ska konsumera vettigare och rädda planeten. I Formas nya pocketbok Konsumera mera – dyrköpt lycka, speglar 23 forskare sin syn på konsumtion. Teman i boken är bland andra konsumtionens drivkrafter och konsekvenser samt vilka förutsättningarna är för en mer hållbar konsumtion.

– Författarna i den här pocketboken har olika infallsvinklar men kommer alla fram till samma sak: planeten har inte råd med att konsumtionen fortsätter att öka på ett sätt som inte är hållbart och det är bråttom. Ju fler som läser den här boken, desto bättre, menar Rolf Annerberg, Formas nytillträdde generaldirektör. Budskapet är egentligen enkelt, men inte desto mindre akut.

Ordet konsumera betyder förtära och förbruka, och en konsument är en förbrukare. När vi konsumerar energi, mat, transporter och prylar så förbrukar vi samtidigt olika typer av naturresurser – lagrade, förnybara och flödande – men också landskap i avlägsna länder och människors arbete. Kan vi fortsätta som hittills eller måste vi byta stil? Behöver vi alla prylar? Och vad är egentligen ett behov?

Boken behandlar flera aspekter av konsumtion från politikernas styrmedel för att minska konsumtionen, via ekologiska fotavtryck det vill säga hur mycket naturresurser som går åt för att producera det vi konsumerar, till insikten om att vi bara har en planet. Vidare tar den upp köpcentrum i hjärnan, huruvida det går att vara miljövänlig och rik samtidigt, att moral och ekonomi visst kan gå hand i hand, att vår konsumtion ofta bidrar till utarmning av resurser i andra länder, alla val som måste tas, samlare och sopberg m m.

Konsumera mera vänder sig till beslutsfattare, allmänheten och till studerande från gymnasieskolan och uppåt.

Kontaktinformation
Information om boken och om bokens författare: www.formas.se. Boken kostar 51 kr och beställs på www.formas.se eller i bokhandeln. För rec.ex. maria.guminski@formas.se, 08-775 40 08.

För mer information:
Birgitta Johansson, Forskningsrådet Formas, birgitta.johansson@formas.se
Emilie von Essen, Forskningsrådet Formas, eve@formas.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera