Artikel från Forte

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 september 2007

Ny bok: Fetma – vår nya folksjukdom?

Det pågår en global fetmaepidemi. För första gången i människans historia dör nu, globalt sett, fler människor till följd av övernäring än av svält och bristsjukdomar. En ny populärvetenskaplig pocketbok från FAS, Fetma – vår nya folksjukdom?, beskriver ledande svensk forskning om övervikt och fetma.

På uppdrag av FAS har vetenskapsjournalisten Charlotte Löndahl intervjuat svenska forskare om bland annat fetmans följdverkningar för människor och samhälle. Vad klassas som fetma? Hur kan andelen personer som lider av fetma ha fördubblats de senaste 25 åren?

Boken vänder sig till yrkesverksamma inom området och till politiker samt utbildningsansvariga, men även till en intresserad allmänhet.

Media är välkomna att beställa ett recensionsexemplar.

Beställningsinformation
Fetma – vår nya folksjukdom? beställs genom Hellmans förlag
Tfn: 0150-78 880, info@hellmansforlag.se
Pris: 79 kr, porto tillkommer
ISBN 978-91-89602-31-1
Boken finns även att beställa på www.fas.se/bokhandel

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS, är en statlig myndighet som initierar och finansierar grundläggande och behovsstyrd forskning för att främja människors arbetsliv, hälsa och välfärd.
___________________________________________________

Annie Rosell, pressansvarig, tfn 08-775 40 96, annie.rosell@fas.se
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS
Postadress: box 2220, 103 15 Stockholm, besöksadress: Wallingatan 2
Tfn vx: 08-775 40 70, e-post: fas@fas.se – www.fas.se
Org.nr: 202100-5240.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera