Tema

Möjligt förbättra mark- och vattenvården i Västafrikas bomullsbälte

Med alternativa plöjningsmetoder kan mark- och vattenvården i Västafrika förbättra. Det visar Korodjouma Ouattara i sin doktorsavhandling vid SLU i Umeå.

I Sahel, och speciellt i Västafrikas semiarida delar, gör ökande variation i klimatet vården av mark- och vattenresurser allt viktigare. Denna avhandling undersökte odlings- och markvårdstekniker för att bibehålla och öka bördighet och produktivitet för bomulls- och majsodling i Burkina Faso. Försök utfördes på gårdar med olika plöjningsregim (årlig plöjning med oxdragen plog eller oxdragen plog / manuell hackning vartannat år) med och utan tillskott av kompost i en växtföljd med bomull och majs på två olika jordar.

Reducerad plöjning resulterade i markfysiska egenskaper som underlättar markgenomluftning och förbättrad lagring av vatten i marken. Tillskott av kompost underlättade markvattnets rörelser i kombination med båda plöjningsregimerna, vilket är viktigt för att undvika erosion och underlätta lagring av grundvatten under regnperioden. Bomullsskörden blev större med reducerad plöjning med tillskott av kompost på båda jordarna jämfört med kontrollbehandlingen, särskilt under torrt år (ej statistiskt signifikant för alla år).

För majs blev skörden större med årlig plöjning och tillskott av kompost jämfört med kontroll på Lixisoljord, medan det på Luvisoljord var reducerad plöjning med kompost som gav högre skörd.

Fredagen den 14 september kl 10.00 försvarar Master of Science Korodjouma Ouattara, institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU i Umeå, sin avhandling med titeln Förbättrad mark- och vattenvård i växtföljd med bomull och majs i västra delarna av Burkina Fasos bomullsbälte (Improved Soil and Water Conservatory Managements for Cotton-Maize Rotation System in the Western Cotton Area of Burkina Faso).

Opponent: professor Holger Kirchmann, institutionen för markvetenskap, SLU.

Disputationen avser filosofie doktorsexamen.

Lokal: sal Björken, SLU i Umeå (Skogis).

Kontaktinformation
Korodjouma Ouattara, inst för skogens ekologi och skötsel, tel 090-786 82 82.
E-post: Korodjouma.Ouattara@sek.slu.se

Möjligt förbättra mark- och vattenvården i Västafrikas bomullsbälte

 lästid ~ 1 min