Artikel från Högskolan i Kalmar

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 augusti 2007

Bromsbelägg och däck orsakar stora giftutsläpp

Slitagepartiklar från bromsbelägg och däck är fortfarande en stor källa för utsläpp av giftiga metaller. Forskare vid Högskolan i Kalmar har studerat stadstrafiken i Stockholm och kommit fram till att utsläpp av giftiga metaller inte har sjunkit nämnvärt trots stora miljösatsningar av bilfabrikanterna.

Efter de senaste årtiondenas begränsning av bly i fordonsbränsle samt debatten om klimatpåverkan från koldioxidutsläppen till följd av transporten, är det lätt att föreställa sig bränslet som en av de stora föroreningskällorna från biltrafiken.

– Vad man mer sällan tänker på är att det förslits stora mängder bromsbelägg och däck vid bilkörning och att dessa produkter innehåller en hel del metaller säger David Hjortenkrans en av forskarna vid Högskolan i Kalmar som har gjort undersökningen. Trots att myndigheterna har reglerat metallhalterna i bildelar och att dessutom bilindustrin har försökt bli bättre är bromsbelägg och däck fortfarande några av de stora källorna till metaller i stadsmiljö.

I studien jämförs beräknade metallutsläpp från bromsbelägg och däck för åren 1995/1998 och 2005. Utsläppen av koppar och zink från bromsbelägg har varit oförändrade under denna tidsperiod.

– Glädjande nog har ansträngningarna att få bort kadmium och bly från bilprodukterna givit resultat med minskade utsläpp som följd, berättar professor Bo Bergbäck.

Det visade sig också att det numera finns stora mängder av metallen antimon i bromsbelägg, vilken räknas till de nyare metallerna vars användning har ökat i samhället de senaste åren (jämför med ämnet platina i katalysatorer). Det framkom också att trots att metallhalterna har minskat i däck är fortfarande däck en av de stora källorna för zink och kadmium i städer.

Studien, som är publicerad i en av American Chemical Societys tidskrifter “Environmental Science & Technology”, har rönt uppmärksamhet framförallt i USA.

– Studien levererar resultat som inte är helt igenom fördelaktigt för en nation som har det största antalet registrerade bilar per invånare i världen, säger David Hjortenkrans. För många människor skulle en skärpning av utsläppen från bilar kunna påverka rörelsefrihet en hel del.

Kontaktinformation
David Hjortenkrans
tel: 0480-446227
eller
Bo Bergbäck
tel: 0480-446245
mobil: 070-653 01 78

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera