Artikel från Karlstads universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 augusti 2007

Sommarskola lockar IT-forskare från hela världen

I nästa vecka besöker IT-forskare från hela världen Karlstads universitet. Under några intensiva dagar ska de bland annat samtala om frågor som rör skyddet av identitet och personlig integritet i dagens och framtidens informationssamhälle. Medierna hälsas välkomna.

I takt med att nya tjänster erbjuds på internet tvingas du allt oftare att lämna ut känsliga uppgifter om dig själv. Dessvärre följer inte alltid säkerheten med i den snabba utvecklingen.

– Ny teknologi kräver ny säkerhet. Man glömmer ofta bort säkerheten i ivern att få fram nya tjänster. Men det är förstås bättre för alla parter om säkerhetsaspekten finns med redan från början, säger Simone Fischer-Hübner, professor i datavetenskap vid Karlstads universitet.

Sommarskolan, som har titeln “The Future of Identity in the Information Society”, lockar cirka 55 deltagare från bland annat Europa, USA, Kanada, Australien, Indien och Sri Lanka. Temat för konferensen kan sammanfattas i ordet “identitet”. Vad utgör en identitet och hur påverkas identitetsbegreppet av den nya informationsteknologin?

Bland de ämnen som kommer att diskuteras finns skyddet av identitet och personlig integritet i samband med IT-användning, IT-säkerhet, framtidens avancerade identitetshandlingar, brott relaterade till ID-handlingar, anonymitet, övervakning, spårningstekniker med mera. Förutom de tekniska frågorna kommer forskarna även att samtala kring sociala, juridiska och etiska aspekter av identitet i dagens och framtidens informationssamhälle.

Sommarskolan pågår mellan den 6-10 augusti på Karlstads universitet. Bland huvudtalarna finns Slava Kavsan från Microsoft Windows, USA, och Morton Swimmer från IBM Research Zurich i Schweiz. Bakom arrangemanget står Avdelningen för datavetenskap och Centrum för HumanIT vid Karlstads universitet, tillsammans med de två internationella organisationerna IFIP (International Federation of Information Processing) och FIDIS (Future of Identity in the Information Society).

Kontaktinformation
Simone Fischer-Hübner, tfn 054-700 17 23 eller 070-297 13 38, e-post simone.fischer-huebner@kau.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera