Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 juli 2007

Gräddan i byggbranschen möts i Köpenhamn för att tänka nytt

Byggeriet blir alltmer komplext. Den tid är förbi då branschens olika delar kunde utvecklas var för sig. Om företagen ska överleva i en globaliserad värld måste de tänka nytt tvärs över geografiska, organisatoriska och tekniska gränser. Utbyte av idéer, tankar och erfarenheter är en förutsättning för att kunna hantera den komplexa helheten. På en stor internationell konferens, Revaluing Construction 2007 – Crossing Boundaries, som äger rum i Malmö – Köpenhamn 9 -10 oktober 2007, finns rika tillfällen att stifta bekantskap med nya spännande utvecklingsprojekt från hela världen.

Mer än 40 framstående, internationellt ledande personer och experter från bygg- och fastighetsföretag, myndigheter, universitet och högskolor från hela världen kommer att bidra med sin pusselbit till ny kunskap och inspiration.

Två av huvudtalarna kommer från USA. Professor Fred Moavenzadeh från MIT ger sin syn på vad globaliseringen betyder för byggbranschen och CH2M Hills vice ordförande Nancy Tuor berättar om hur man med hjälp av innovativa lösningar lyckades pressa både kostnader och tid vid saneringen av atomkraftverket Rocky Flats. Från arkitektkontoret Foster & Partners kommer en av delägarna Armstrong Yakubu. Han berättar tillsammans med direktör Haakon Löe från Rambøll Danmark om några av kontorets spektakulära projekt, bland annat det nya elefanthuset i Köpenhamns Zoo.

Crossing boundaries
Konferensens tema är crossing boundaries. Byggmarknaden är inte längre nationell. Globaliseringen är en reell utmaning, men erbjuder också nya möjligheter för den som förstår att ta vara på dessa. Hur kan man överskrida geografiska gränser? Kan lärdomar och erfarenheter överföras från ett land till ett annat? Och hur kan flytande gränser utnyttjas för att skapa mervärde för byggbranschen.

Organisatoriskt nytänkande är nödvändigt. Hur kan till exempel integration främjas genom virtuellt byggande? Och hur kan byggherren agera som förändringsagent?

Ofta uppfattas byggande enbart som själva byggprocessen, men finansiering, programmering, projektering, tillverkning av byggmaterial, liksom förvaltning, investering och administration bör vara en del av helhetsperspektivet. En avgörande fråga är hur projekttänkandet kan förändras till ett helhetstänkande. Och hur nyttja brukardriven innovation? Det handlar om att tänka nytt vad gäller både produktion och teknik. Detta är bara några av de ämnen som kommer att tas upp på konferensen.

Fakta:
Revaluing Construction 2007 – Crossing Boundaries äger rum 9-10 oktober 2007 på hotell Marriott i Köpenhamn. Talarna, som kommer från jordens alla hörn och från alla delar av byggbranschen, kommer att ge exempel på nytänkande i branschen. Avsikten är att teori och praktik ska mötas till ömsesidig inspiration.

Konferensen växlar mellan gemensamma sessioner och tre parallella sessioner på följande tema:

Crossing geographical boundaries
Crossing organisational boundaries
Crossing product boundaries

Programmet innefattar också en studieresa till Malmö, med bl a besök i Turning Torso, ritat av den spanske arkitekten Santiago Calatrava.

Bland programpunkterna finns också:

Investering i Shanghais infrastruktur och dess betydelse för byggsektorn. Bai Yun, Shanghai Urban Construction Group, Kina.

Produktivitet hos norska entreprenörer. Thorbjørn Ingvaldsen, SINTEF, Norge.

Nya samarbetstekniker vid byggandet av Swire’s One Island East Tower Martin Riese, Gehry Technology Asia, Kina.

Integrerade designlösningar i samband med renoveringen av Sydney Opera House. Keith Hampson, Cooperative Research Centre for Construction Innovation, Australien.

NCC Komplett: Hur fel kan undvikas genom industriellt byggande Fredrik Anheim, Direktör NCC Industrial Construction, Sverige

Redefiniera vårdinfrastrukturen: integrera verksamhet och fysiska miljö. James Barlow, Imperial College London, Storbritannien.

Konferensen arrangeras av International Council for Research and Innovation in Building and Construction (CIB), Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) vid Aalborg Universitet, Bygherreforeningen i Danmark, ByggherreForum i Sverige, samt Institutionen för Byggnadsekonomi vid Lunds Tekniska Högskola.

Konferensens huvudsponsorer är Boligfonden Kuben, Erhvervs- og Byggestyrelsen, Forskningsrådet Formas, Rambøll og Realdania.

Kontaktinformation
Mera information om konferensen finns på www.rc2007.org.

Pressbilder finns på www.formas.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera