29 juni 2007

Uthålligt bruk av savannens träd

Skogsbränsle och icke vedbaserade produkter från skogen är viktiga för människor i Burkina Faso i Västafrika. För att förstå de långsiktiga effekterna av ett hållbart savannskogsbruk behövs mer kunskaper om skogens återväxt, skogsträdens föryngringssätt, frögroning och plantkvalitet.

Didier Zida vid SLU i Umeå har studerat skogsskötsel i statliga savannskogar i Burkina Faso. Årlig svedjebränning, selektiv avverkning och stängsling så att husdjuren stängs ute från markerna är metoder som nu används. Han fann att bränder minskar antalet överlevande plantor något, medan varken ett begränsat bete eller selektiv avverkning påverkar återväxten negativt.

Bruket av årliga svedjebränningar bör enligt Didier Zidas samlade bedömning få fortsätta, och de regler som förbjuder bete på statlig skogsmark bör ses över. Eftersom andelen självsådda plantor från ekonomiskt värdefulla trädslag normalt är liten kan dock hjälpplantering behövas efter avverkning och svedjebränning. Grobarheten hos frön från vissa betydelsefulla trädslag kan också ökas genom mekanisk förbehandling eller värmebehandling.

BILDTEXT: Hjälpplantering kan behövas efter svedjebränning och avverkning i ett hållbart savannskogsbruk. Här en savann i Sudan i början av regnperioden. Foto: Didier Zida,

Kontaktinformation
Didier.Zida@genfys.slu.se, 090-786 83 25

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera