Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 juni 2007

Pär Söderblom hedersdoktor vid SLU:s NL-fakultet

Landskapsarkitekten Pär Söderblom har utsetts till hedersdoktor vid fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap, SLU i Uppsala. Han får ta emot utmärkelsen som hedersdoktor vid universitetets promotion den 6 oktober 2007.

Pär Söderblom beskrivs som en föregångsman inom svensk landskapsarkitektur. Det unika i hans gärning består i hans djupa engagemang för att koppla ihop forskning och praktik. Det engagemanget har under åren fått flera viktiga konkreta genomslag.

I samband med uppdraget att i början av 1970-talet planera grönstrukturen för utbyggnaden av bostäder för 40 000 personer i Sollentuna initierade han “Järvaprojektet”, ett forskningsprojekt med medverkan av fem vetenskapliga institutioner vid SLU, Uppsala universitet, Byggforskningsinstitutet och KTH.

Projektet ledde till ett tjugotal vetenskapliga rapporter och artiklar och samt en doktorsavhandling. Vissa delar av projektet pågår ännu på institutionen för stad och land vid SLU.

Ett stort intresse för teknik gjorde Pär Söderblom till en pionjär i datoranvändningen inom professionen, bl a för beräkning av schaktningsarbeten.

Han är fortfarande, flera år efter sin pensionering, aktiv i flera utvecklingsprojekt. Bland annat växtgestaltning av golfbanor i syfte att erbjuda vackrare och mer funktionella banor.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera