Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 juni 2007

Mindre bränsleåtgång med herbicidtoleranta betor

Minskad användning av kemikalier och färre traktortimmar, dvs. minskad åtgång av fossilt bränsle, är möjliga miljövinster när man odlar genetiskt modifierade herbicidtoleranta grödor. Sådana grödor överlever ogräsbekämpning med en viss herbicid.

Forskare vid SLU i Uppsala har i en studie odlat herbicidtolerant sockerbeta för att ta reda på eventuella miljövinster vid odling av en sådan gröda. Resultaten visar att man kan minska den totala mängden ogräsmedel under det år som betorna odlas. Normalt används flera olika herbicider, nu behövs bara en – glyfosat. Däremot kunde inte den kemiska ogräsbekämpningen minskas under de efterföljande åren då vårsäd odlades.

När man odlar herbicidtoleranta sorter kan man också minska jordbearbetningen, vilket är en vinst både för miljön och för den enskilda brukaren. I det plöjningsfria försöksledet minskade drivmedelsåtgången under hela sockerbetsodlingen med 10-20 procent.

Risken för resistensbildning hos ogräsen kan enligt forskarna hanteras genom att försiktighetsprincipen tillämpas. Med nuvarande kunskaper innebär det att en herbicidtolerant gröda endast får odlas 1-2 gånger under en sexårig växtföljd. Sockerbetan kan inte heller sprida gener till eventuella vilda släktingar eftersom den inte blommar under odlingsåret (den är tvåårig).

Genetiskt modifierade sorter av sojaböna, majs, bomull och raps odlas idag världen över på en areal nästan 40 gånger den svenska åkerarealen. I de flesta fall är den överförda egenskapen tolerans mot en herbicid.

Hakan.Fogelfors@vpe.slu.se, 018-67 14 00
www.vpe.slu.se

Kontaktinformation
Hakan.Fogelfors@vpe.slu.se, 018-67 14 00

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera