Tema

Mer jordgubbar med svart plast

Marktäckning med svart, nedbrytbar plast i ekologiska jordgubbsodlingar är inte bara ogräshämmande, den förbättrar plantetab­leringen och ökar skörden avsevärt.

Rakel Berglund, SLU i Rånna, fann att marktäckning med svart plast, som bryts ner av ljuset, gav 80 procent högre skörd det första skördeåret och 27 procent året efter det. I den treåriga studien framkom också att det inte spelade någon roll vilken typ av organiskt gödselmedel som användes före planteringen. Gödsling under odlingens gång gav ingen effekt på skörden i detta försök på sandig moig moränjord med ’Honeoye’.

Jordgubbsvivel gör stor skada i ekologiska jordgubbsodlingar. Den sätter ner skörden genom att knipsa av blomknopparna. I ’Honeoye’ gav en kombination av besprutning med pyretrum före blomning och täckning med fiberväv i början av blomningen effekt i form av 50 procent högre skörd. Enbart pyretrum hade ingen effekt alls. Antalet jordgubbskvalster kan hållas nere med rovkvalster, men det hade i detta försök ingen inverkan på skörden. Täckning med fiberväv gynnar dessvärre jordgubbskvalstren på känsliga sorter, och pyretrum skadar rovkvalstren.

Det är viktigt att välja rätt sort och att använda friska plantor som får etablera sig fort, eftersom jordgubbar i ekologisk odling bara bör skördas i två år.


BILDTEXT: Svart, nedbrytbar plast hämmar inte bara ogräset i den ekologiska jordgubbsodlingen, den hjälper också plantan att etablera sig snabbt och ökar skörden. Foto: Birgitta Svensson,

Kontaktinformation
Birgitta.Svensson@ltj.slu.se, 0500-46 64 39

Mer jordgubbar med svart plast

 lästid ~ 1 min