Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 juni 2007

Omega-3-tillskott har effekt på Alzheimers-symtom

Omega-3-tillskott kan i vissa fall hjälpa mot depressiva symtom och agitationssymtom som är kopplade till Alzheimers sjukdom. Det visar en klinisk studie som genomförts vid Karolinska Institutet.

Flera epidemiologiska studier har visat att intag av fet fisk ger ett visst skydd mot Alzheimers och andra demenssjukdomar – enligt många tack vare de omega-3-fettsyror som finns i fisken. Några studier tyder också på att intag av omega 3 kan ha en positiv behandlingseffekt på vissa psykiatriska sjukdomstillstånd.

Forskare vid Karolinska Institutet och Uppsala universitet har nu undersökt om omega-3-tillskott har någon effekt på de psykiatriska symtom som uppträder vid Alzheimers sjukdom.
Knappt 200 patienter med mild Alzheimers delades i två grupper, varav hälften fick behandling med omega-3 och hälften fick placebo. Studien pågick i ett år.

Ingen skillnad i behandlingseffekt kunde ses mellan de patienter som fick omega-3-tillskott respektive placebo. Men när forskarna tog hänsyn till vilka som var bärare av sårbarhetsgenen APOE 4 och vilka som inte var det framträdde en mätbar skillnad. Bärare av genen som fått aktiv behandling uppvisade en positiv behandlingseffekt när det gäller så kallade agitationssymtom, medan icke-bärare av genen uppvisade en förbättring av depressiva symtom.

Forskarna påpekar att inga generella behandlingsrekommendationer kan ges utifrån resultaten, utan att större studier med individer med mer uttalade neuropsykiatriska symtom först behöver genomföras.


Publikation:
“Omega-3 supplementation in mild to moderate Alzheimer´s disease: effects on neuropsychiatric symptoms”
Yvonne Freund-Levi, Hans Basun, Tommy Cederholm, Gerd Faxén-Irving, Anita Garlind, Mikaela Grut, Inger Vedin, Jan Palmblad, Lars-Olof Wahlund och Maria Eriksdotter-Jönhagen
International Journal of Geriatric Psychiatry, online 21 juni 2007, DOI: 10-1002/gps.1857

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:

Doktorand, överläkare Yvonne Freund-Levi
Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle
Tel: 073-684 11 30
E-post: Yvonne.Freund-Levi@ki.se

Docent Maria Eriksdotter-Jönhagen
Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle
Tel: 070-647 89 07
E-post: Maria.Eriksdotter.Jonhagen@ki.se

Pressekreterare Sabina Bossi
Tel: 08-524 860 66, 070-614 60 66
E-post: sabina.bossi@ki.se
Pressjour: 08-524 860 77

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera