Artikel från Växjö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 juni 2007

En arbetsmarknadspolitik på lika villkor?

Den gängse bilden av svensk arbetsmarknadspolitik är den av ett väl sammanhållet system där alla arbetslösa kan få likartat stöd att finna arbete. Internationellt har den ofta lyfts fram som ett föredöme. I den svenska offentliga retoriken omhuldas de grupper av arbetslösa som ännu inte etablerat sig på arbetsmarknaden, framförallt ungdomar och nyanlända invandrare. Men hur väl stämmer bilden? Och hur fungerar arbetsmarknadspolitiken i verkligheten? Rickard Ulmestig, forskare i socialt arbete, ger en ganska bister bild i sin doktorsavhandling "På gränsen till fattigvård? En studie om arbetsmarknadspolitik och socialbidrag".


Richard Ulmestig visar i sin avhandling en uppdelning av arbetssökande; de som har rätt till A-kassa och de som får försörjning från socialbidragssystemet. Han menar att det är långt ifrån självklart att arbetslösa med socialbidrag, över huvud taget erbjuds stöd från Arbetsförmedlingen. Istället har Sveriges kommuner blivit en allt viktigare och mer självständig aktör inom arbetsmarknadspolitiken.

– Frågan är om vi ens kan tala om en central arbetsmarknadspolitik längre säger Rickard Ulmestig. De arbetssökande är i många fall uppdelade i ett A- och ett B-lag, där A-laget har möjlighet att delta i allehanda arbetsmarknadsåtgärder genom Arbetsförmedlingen, men där B-laget hänvisas till kommunala projekt ofta i form av parkarbete, möbelåtervinning eller liknande för att få sina socialbidrag. Kanske är det till och med så att den höga arbetslösheten bland nyanlända invandrare och ungdomar delvis kan förklaras av att de i hög grad erbjuds en helt annan arbetsmarknadspolitik än andra arbetssökande.

Rickard Ulmestig menar att man kan se uppdelningen som en återgång till en repressiv fattigvård för arbetslösa socialbidragstagare.

– Det är också förvånande att utvecklingen inte föregåtts av någon större diskussion eller beslut utan ansvaret har gradvis “sipprat” igenom till kommunerna.

Rickard Ulmestig är född och uppvuxen i Växjö. Han arbetar som lärare och forskare i socialt arbete vid Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete på Växjö universitet. Som doktorand var han knuten till Socialhögskolan vid Lunds universitet.

Avhandlingen lades fram vid Lunds universitet den 25 maj. Huvudhandledare var professor Tapio Salonen, Växjö universitet. Opponent var professor Ilse Julkunen, Helsingfors universitet.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Rickard Ulmestig, 0470-70 83 42 eller mobil:073-20 92 672, e-post: rickard.ulmestig@vxu.se.

Recensionsexemplar kan beställas från vup@vxu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera