Tema

Ny teknik kan ge tidig diagnos av hjärtfel hos hund

En helt ny teknik att diagnosticera hjärtfel hos hund har testats av veterinär Katja Höglund vid SLU. I en avhandling visar hon att en digital analys av blåsljud från hjärtat kan upptäcka de lindriga hjärtfel som sällan upptäcks vid normal besiktning. Metodiken kan förhoppningsvis komma till nytta även inom humanvården. Tidig diagnos av hjärtfel hos små barn skulle enklare kunna utföras med denna metod.

Att kunna höra när det finns något fel på hjärtat hos en hund kräver ett tränat öra. Det traditionella sättet för ett första urval är att med stetoskop lyssna efter blåsljud. Måttliga eller grava hjärtfel upptäcks relativt enkelt, men hundar med lindriga fel är lätta att missa.

Katja Höglund har i sin forskning specifikt studerat sjukdomen aortastenos vilket innebär en förträngning vid utflödet från vänster kammare i hjärtat. Hjärtat måste jobba hårdare för att få blodet att passera genom den trånga passagen ut till stora kroppspulsådern, vilket leder till turbulens och blåsljud. Sjukdomen kan i värsta fall resultera i plötslig hjärtdöd hos hunden utan att den tidigare har visat några symptom.


TIO VALPKULLAR STUDERADE
Aortastenos drabbar främst raser som boxer, new foundland, golden retriever och rottweiler. I sin forskning har Katja Höglund följt boxervalpar ur tio olika kullar. Valparna har studerats från sju veckor och sedan vid flera tillfällen fram till ett års ålder. Ur varje kull har hon valt ut två valpar, en med blåsljud och en utan blåsljud.

Boxer är en livlig hundras som gärna hänger på om någon vill busa med den. En del av studierna har därför gjorts på hundar som har utsatts för ansträngning eller annan typ av stress i form av ljud.

-Vi mätte hjärtfrekvens, blåsljudsgrad och flödeshastighet när hunden var i vila, när hunden hade fått springa i koppel och när den hade konfronterats med olika stimulus som skällande hund och pipande leksaker.

Att boxervalpar har svaga blåsljud från hjärtat är ganska vanligt, det finns hos cirka 50 procent, men en mindre andel valpar föds med kraftiga blåsljud och för dem är situationen allvarligare.

– Det är viktigt att kunna urskilja om ett blåsljud på hjärtat orsakas av aortastenos eller inte. Dels för att kunna ställa diagnos och ge en prognos för den enskilde hunden, men även för att välja ut lämpliga hundar för avel, säger Katja Höglund.

NY AVANCERAD TEKNIK
Förutom undersökning med stetoskop, EKG och ultraljud användes fonokardiografi, en grafisk registrering av hjärtljuden.

Med ny avancerad medicinsk teknik har frekvensinnehållet i blåsljuden analyserats. Dessutom har fraktaldimensioner använts för att analysera komplexiteten hos blåsljuden. Denna teknik har utvecklats i samarbete med forskare vid Linköpings universitet och har aldrig tidigare använts för analys av blåsljud på varken djur eller människor.

Ett elektroniskt stetoskop, som är kopplat till en dator, spelar in ljudsignaler från hjärtat under cirka tio sekunder. Digital analys av blåsljudsinnehållet visade att varaktigheten av blåsljudets förekomst över 200 svängningar per sekund är användbart för att skilja ut om ett lindrigt blåsljud är orsakat av aortastenos eller inte.
Denna analys i kombination med analys av blåsljudets komplexitet visade sig effektiv för att skilja mellan hundar med och utan stenos.

– En av målsättningarna med min forskning är att kunna bedöma betydelsen av ett blåsljud hos en 8-12 veckor gammal valp. Om valpen kommer att utveckla ett hjärtfel eller om blåsljudet kommer att försvinna har stor betydelse för uppfödare och valpköpare.

Inom den veterinärmedicinska forskningen söker man gärna efter komparativa effekter, det vill säga att forskningen på djur ska komma till nytta även för människor. Katja Höglund har i sitt arbete sett att den nya digitala tekniken kan bli användbar inom humanvården.

– En del barn föds med blåsljud på hjärtat, som hos de flesta växer bort efter några år. Dock skapar vetskapen en oro hos föräldrarna. Med den här tekniken skulle de mycket snabbare kunna få besked om blåsljudet är ofarligt eller inte, säger hon.

Veterinär Katja Höglund, försvarar sin avhandling Systolic Ejection Murmurs and the Left Ventricular Outflow Tract in Boxer Dogs, på institutionen för anatomi och fysiologi vid SLU fredagen 1 juni 2007.

För mer information:
Katja Höglund 0730-595 690 katja.hoglund@afys.slu.se

Ny teknik kan ge tidig diagnos av hjärtfel hos hund

 lästid ~ 3 min