Artikel från Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 maj 2007

Vårdkedjor – viktiga byggstenar i närsjukvården

Engagerade läkare som själva tar initiativ till lokala vårdnätverk har större sannolikhet att lyckas med dessa. För om utvecklingsarbetet sker från gräsrotsnivå och upp ökar förtroendet och tilliten bland sjukvårdspersonal. Detta visar en avhandling från Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap i Göteborg.

– Avhandlingen visar att utvecklingen av vårdnätverk eller såkallade vårdkedjor har en hög prioritet i svensk hälso- och sjukvård, men att utvecklingen av dessa trots detta gått trögt. Vårdkedjor är dock här för att stanna, ett skäl är att de alltmer ses som byggstenar i utformningen av vår närsjukvård. Närsjukvården behöver vårdkedjor för att fungera och vårdkedjor behöver närsjukvård för att utvecklas, säger Bengt Åhgren.

Det är framför allt patienter som behöver hjälp från flera olika typer av vårdgivare som behöver denna form av integrerad/samverkande hjälp. Det behöver alltså inte bara gälla individer med svåra sjukdomar utan även de som har vanliga åkommor men med många andra kompletterande hjälpbehov, exempelvis äldre och funktionshindrade.

Vårdkedjor och närsjukvård sätter patienten i fokus. De skapar därmed motvikt till den starka specialistuppdelning som präglar sjukvården och samtidigt ordning av en för patienterna upplevd kaotisk situation. Totalt sett sammanför vårdkedjorna den i dag ganska uppsplittrade hälso- och sjukvården. Men avhandlingen visar också att det är viktigt med vem som tar initiativet.

– Det är uppenbart att ett genomförande uppifrån och ner tycks hindra utvecklingen av vårdkedjor. Å andra sidan visar resultaten att om ett projekt är lokalt initierat av engagerade läkare är sannolikheten i stället stor för att det ska bli framgångsrikt. Utvecklingsarbetets förankring bland kollegor har en avgörande betydelse för framgången i arbetet, säger Bengt Åhgren.

Eftersom utvecklingen av närsjukvård till övervägande del styrs av landstingsledningar måste nya sätt utvecklas för att även skapa förändring underifrån och upp. Framgångarna tycks öka om professionellt engagemang, legitimitet och tillit främjas i förändringsarbetet. Dessutom måste samarbetet i det kliniska arbetet, som är grunden för samverkan inom sjukvården, ha högsta uppmärksamhet.

– I avhandlingen presenteras en mätmodell av klinisk integration mellan olika verksamheter, vilken kan ge chefer i sjukvården viktig information i deras stöd till pågående utveckling, säger Bengt Åhgren.

För mer information kontakta:
Bengt Åhgren, Pol. mag. och management konsult, telefon: + 46 31 693 919,
e-post: bengt.ahgren@nhv.se
Handledare:
Professor Runo Axelsson, telefon: + 46 31 693 924, e-post: runo@nhv.se

Avhandling för doktorsexamen i folkhälsovetenskap vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap i Göteborg.
Avhandlingens titel: Creating Integrated Health Care

Avhandlingen försvaras tisdagen den 5 juni, klockan 13:00, NHVs Aula, Nya varvet, hus 25 i Göteborg, Välkomna!

Susanne Lj Westergren
Informatör
Telefon: +46 31 693 952
e-post: westergren@nhv.se
www.nhv.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera