Artikel från Högskolan i Kalmar

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 maj 2007

Ett mångfacetterat lärararbete att främja NO-ämnets olika syften

Det talas ibland om betydelsen av att undervisning ska bygga på elevers nyfikenhet, elevers frågor och tidigare erfarenheter. Samtidigt finns kursplaner som beskriver innehållet i NO-undervisningen. Men hur kan lärare och elevers arbete tillgodose båda dessa delar? Mattias Lundin vid Högskolan i Kalmar har forskat kring hur elever och lärare genomför NO-verksamhet i grundskolan.

Mattias Lundins avhandling illustrerar olika sätt att använda frågor för att överbrygga vetenskapliga och vardagliga sätt att kommunicera och hur elevers frågor och uttryckta erfarenheter blir en del av ett etablerat ämnesinnehåll. Studien bygger på videoobservationer under NO-lektioner i skolår 5-9.

– Vad mina videoobservationer visar är att verksamheten byggs med olika aktiviteter, så att fokus riktas mot olika väsentliga delar, säger Mattias Lundin. Lärarens roll framstår som oerhört central i detta arbete. Resultaten kan därmed, inte oväntat, sägas tyda på att även då elever arbetar med sina egna frågor -exempelvis i projektform- så fungerar läraren som en kraft som hjälper till att rikta in fokus på det som är relevant utifrån ett ämnesperspektiv, samtidigt som
andra mål tillgodoses.

Läraren har samtidigt en funktion som innebär kontroll och uppföljning så att elevernas lärande inte drar iväg alltför mycket från det innehåll som traditioner och kursplaner föreskriver. Resultaten kan ses som ett framlyftande av lärares komplexa och mångfacetterade arbete med att tillgodosede olika mål och syften som ingår i undervisning.

Mattias Lundins avhandling lyfter också fram karaktäristiska drag som skiljer skolans naturvetenskapliga verksamhet från exempelvis en naturvetenskaplig forskningsverksamhet. Resultaten visar exempel på hur flera karaktäristiska ord som till exempel “hypotes” och “experiment” används. Han föreslår att begreppet NOSS (Nature of School Science) används för att lyfta fram speciella syften och mål som finns i en lärandepraktik och som särskiljer skolans aktiviteter från deras motsvarigheter i exempelvis professionella orskningsverksamheter.

– Även om individuell övning för att träna i enlighet med de individuella behoven är både möjligt och viktigt, så är mitt förslag att vi betraktar lärandet av NO som ett gemensamt snarare än ett individuellt projekt i större utsträckning, säger Mattias Lundin. Skapandet av en gemensam plattform kan ses i analogin; fotboll. Vid fotbollsträning är det visserligen viktigt att träna individuellt men det är samtidigt avgörande att få träna på att spela fotboll ihop i laget.

Avhandlingen heter “Students´participation in the realization of school science activities”. Disputationen äger rum onsdagen den 23 maj kl 13.00, sal A137, Kocken, Landgången 4, Kalmar.

Opponent är Professor Jan Schoultz. Linköpings universitet.

Kontaktinformation
Mattias Lundin
tel: 0480-44 69 28
e-post: mattias.lundin@hik.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera