Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 april 2007

EU:s kulturarvspris till SLU-forskare

För första gången delas Europeiska Unionens kulturarvspris i kategorin för framstående studier ut till Sverige. Det är Nils Ahlberg, institutionen för stad och land vid SLU, som vid en ceremoni den 8 juni i Stockholm kommer att få ta emot ett diplom från EU/Europa Nostra.

Priset “European Union Prize for Cultural Heritage/Europa Nostra Awards” instiftades
2002 som EU:s mest prestigefyllda utmärkelse för insatser inom kulturarvet. Europa Nostra Awards har delats ut sedan 1980. Syftet med priset är att ge offentlig erkänsla åt föredömliga initiativ och förtjänstfulla insatser för bevarande och främjande av kulturarvet.

Nils Ahlbergs avhandling “Stadgrundningar och planförändringar, svensk stadsplanering 1521-1721” försvarades vid SLU i oktober 2005. Den handlar om att den stadsplanering som fanns under det svenska stormaktsväldet saknar motstycke i det dåtida Europa. Fortfarande präglar den majoriteten av Sveriges och Finlands äldre städer.

-Jag är överväldigad, otroligt stolt och glad, säger Nils Ahlberg. Detta pris visar att SLU är ett universitet som sysslar med hela levnadsmiljön och tillvaratagandet av dess värden. Stadsmiljön är faktiskt ett mycket viktigt område för SLU och då även den historiska dimensionen, kulturmiljöplaneringen och gestaltningen av den yttre miljön. Det är ju vid SLU som landskapsarkitekterna utbildas och många andra som ägnar sig åt stadsmiljön.

I sin forskning har Nils Ahlberg studerat stadsplanering i hela det område Sverige behärskade under 1600-talet. Han har stad för stad gått igenom kartsamlingar och annat material och på det sättet tecknat en bild av den svenska stadsplaneringens utveckling under perioden 1521-1721.

Nils Ahlberg tecknar en helhetsbild av svensk stadsplanering under perioden efter medeltiden fram till stormaktstidens slut, med utgångspunkt från studier av de enskilda städerna. Syftet med avhandlingen är inte bara att öka kunskapen om hur stadsplaneringen utvecklades under perioden – vilka åtgärder man vidtog, hur planerna såg ut, hur viktiga delar som torg, gator och tomter utformades och olika bakomliggande faktorer. Avhandlingen ska också kunna fungera som ett redskap i dag i praktisk kulturmiljövård, i samhällsplaneringen och i gestaltande av den yttre miljön.

Under sitt doktorsarbete var han knuten till två institutioner, landskapsplanering vid SLU i Uppsala (nuvarande institutionen för stad och land) samt Konstvetenskap vid Stockholms universitet. Avhandlingen är ett resultat av samarbetet mellan dessa institutioner.

Avhandlingen är tillgänglig på http://diss-epsilon.slu.se/archive/00000930/

Information om Europa Nostra: www.europanostra.org

Kontaktinformation
Nils Ahlberg 08-34 65 59
Nils.Ahlberg@sol.slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera