Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 april 2007

Formas satsar på veterinärmedicin vid SLU

Den veterinärmedicinska forskningen vid SLU har beviljats anslag på 16 550 000 kronor från forskningsrådet Formas. Det är totalt nio forskningsprojekt som har beviljats pengar fördelade över tre år.

Största enskilda anslaget går till My Hedhammar, institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi, som fått 3 440 000 kronor för forskning om konstgjord hud inom veterinärmedicin – ett nytt biomaterial baserat på spindelprotein.

Även forskning om olika typer av virus och utveckling av diagnostik har beviljats anslag på över två miljoner vardera för tre projekt. Exempel på andra områden som fått anslag är forskning kring skalbildning och skelettstyrka hos värphöns, förändringar av bindväv i hästars leder vid hård träning och hur lungmaskinfektion hos nötkreatur påverkar immunförsvaret.

-Vi tycker det är mycket glädjande att Formas nu har gjort en stor satsning på veterinärmedicinsk forskning. Den har tidigare kommit i skymundan på Formas då veterinärmedicinen inte har haft en egen beredningsgrupp med experter inom området, säger Ulf Magnusson, vicedekanus med ansvar för forskning vid SLU:s fakultet för veterinärmedicin och husdjursvetenskap.

-Veterinärmedicinen hamnar många gånger mitt emellan jordbruksforskning, humanmedicin samt biologi och det har därför varit svårt att hävda sig inom dessa stora grupperingar. Det är därför väldigt positivt att Formas nu uppmärksammat denna problematik och vidtagit åtgärder.

De forskare vid SLU som har beviljats anslag är Sandor Belak, Björn Ekesten, Stina Ekman, My Hedhammar, Lena Holm, Anne Lundén, Ulf Magnusson, Claudia Baule och Anna Rosander.

För mer information, kontakta Ulf Magnusson, vicedekanus vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU 018-672324 ulf.magnusson@kv.slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera