Tema

Solros ny oljeväxt i ändrat klimat

Om 75 år har medeltemperaturen i Sverige ökat med 3-6 grader. Nederbörden har ökat med 30-40 procent under höst och vinter och minskat med 5-30 procent under sommaren. De flesta klimatscenarierna pekar på detta, och det kommer överlag att gynna det svenska lantbruket. Växtodling och odlingsåtgärder kommer dock att behöva anpassas till de nya förutsättningarna.

Ett tiotal SLU-forskare deltar i en tvärvetenskaplig framtidsanalys, Fanan, där forskningsbehovet för ett hållbart, mångfunktionellt och konkurrenskraftigt svenskt lantbruk skisseras. Klimatdata från 1961-1990 jämförs med ett tänkt utfall för år 2085 i regionerna sydvästra Skåne, Mälardalen och Västerbottens kustland.

Med stigande koldioxidhalter ökar produktionen hos de flesta jordbruks- och trädgårdsväxter. I ett varmare klimat förlängs också odlingssäsongen med 6-10 veckor. Grödor som vall, rotfrukter, grönsaker, frukt och bär kommer då att gynnas. Höstsådda grödor, som vete och raps, kommer att öka och solrosor kan bli ett komplement till dagens vanliga oljeväxter, raps och rybs. Vinodling kan bli vanlig på Öland och om 40-50 år kommer majs att kunna odlas till kärnskörd i Mälardalen. Nya sorter av många kulturväxter, anpassade till bland annat vårt ljusklimat, måste tas fram.

Forskarna tror att vi kommer att få ökade skadeangrepp av insekter, svampar och virus. En förändrad ogräsflora och ökade resistensproblem innebär även det att bekämpningsbehovet ökar. Erosion och utlakning av näringsämnen på grund av den rikare nederbörden medför större krav på gödsling med framför allt fosfor och kväve.

BILDTEXT: I ett framtida varmare klimat kommer det svenska lantbruket att behöva anpassa grödor, sorter, odlingsteknik och växtskydd. Foto: Mats Gerentz, http://www2.slu.se/aktuellt/2007/pressbilder/notiser/sunflowersfix.jpg

Kontaktinformation
Håkan Fogelfors, Hakan.Fogelfors@vpe.slu.se, 018-67 14 00,

Solros ny oljeväxt i ändrat klimat

 lästid ~ 1 min