Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 april 2007

SLU-professorer installeras i Alnarp

Hur kommer det sig att trädgård och landskap inverkar positivt på hälsan? Hur kan barn och unga medverka i samhällets utveckling? Och kan vi i framtiden använda oss av dofter för att avvärja stora skadeangrepp av insekter på skog och kål?

Tid: Fredag 20 april 2007, kl. 10.00-11.30
Plats: Aulan, Alnarpsgården, Alnarp

Kom och lyssna på när tre SLU-professorer berättar om sin forskning! De håller sina installationsföreläsningar på SLU Alnarp, se programmet.
(http://kultur.adm.slu.se/ShowPage.cfm?OrgenhetSida_ID=7958 ).

Välkomna!

———————————
Läs nedan kort om SLU Alnarps tre installandi. Gå in i professorsboken (http://www2.slu.se/forskning/2007/pdf/professorer07.pdf ) för fördjupning!
———————————-

LANDSKAP FÖR HÄLSA – PLANERING OCH DESIGN (sid. 43)
Patrik Grahn har funnit att grön miljö har positiva effekter på blodtryck, puls och koncentrationsförmåga. Det finns starka samband mellan avståndet till närmaste grönområde och hur ofta man lider av stress i större städer. Patrik Grahn är också initiativtagare till Alnarps terapiträdgård.
mailto:Patrik.Grahn@ltj.slu.se

LIVET I STADEN ÄR KÄRNAN I LANDSKAPSARKITEKTUREN (sid. 46)
Mats Lieberg utvecklar metoder för hur barn och unga ska kunna medverka i samhällsplaneringen. Han betonar också att informella strukturer och möten mellan människor i stadens offentliga rum, i boendet eller på arbetsplatsen är helt oundgängliga för en socialt hållbar utveckling.
mailto:Mats.Lieberg@ltj.slu.se

– FY, DET LUKTAR BJÖRK! SA GRANBARKBORRREN (sid.50)
Fredrik Schlyter har påvisat doftämnen som stör barrträdsinsekternas orientering till värdväxter i skogsmiljö. Detta kan utnyttjas t.ex. när barkborreangrepp ska minskas vid vindfällen efter stormar. Man kan då sprida ut syntetiska icke-värdväxtdofter vid hyggeskanterna, så att insekterna tror att det är björkar och inte granar. Fredrik Schlyter och hans kollegor kommer också att studera hur olika skadeinsekter på kål, lök och morot orienterar sig med hjälp av doftämnen.
mailto:Fredrik .Schlyter@ltj.slu.se

—————————-

Vid SLU installeras i år totalt 15 professorer. I Uppsala har redan åtta föreläst, se tidigare pressmeddelande, http://www.slu.se/?ID=559&Nyheter_id=6356.

I Umeå kommer fyra professorer att installeras den 11 maj, se programmet (http://kultur.adm.slu.se/ShowPage.cfm?OrgenhetSida_ID=7958).

Samtliga professorer presenteras i skriften Professorsinstallationer vid SLU 2007 (http://www2.slu.se/forskning/2007/pdf/professorer07.pdf )

Kontaktinformation
För mer information: mailto:Anette.Neldestam@adm.slu.se, 040-41 50 04, 070-847 07 37.
eller mailto:Nora.Adelskold@adm.slu.se, 018 67 17 07, 070-695 17 07.

Eventuella frågor om arrangemangen besvaras av Gunilla.Angemo@adm.slu.se, 018-67 18 18.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera