Artikel från Forte

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 april 2007

Begränsad forskning om komplementär och alternativ medicin

Hur omfattande är den svenska vetenskapliga forskningen om komplementär och alternativ medicinsk behandling, KAM? Det har en grupp forskare på Karolinska institutet, på uppdrag av FAS, tagit reda på. I en nyligen publicerad rapport kartlägger gruppen forskning om KAM vid svenska universitet och högskolor.

Rapporten visar på att det behövs mer högkvalitativ forskning om KAM-behandlingar i Sverige, vilka metoder som används och för vilka symtom.
– Målsättningen är att uppnå säkra och effektiva behandlingslösningar. Vi vill således påpeka vikten av att även ta reda på risker och skadliga effekter förknippade med KAM, säger Irene Jensen.

Under ledning av Irene Jensen, professor i Personskadeprevention på Karolinska institutet, inriktade forskarteamet sin systematiska genomgång på
• pågående behandlingsforskning inom KAM i Sverige
• vetenskaplig internationell rapportering inklusive slutsatser
från olika svenska studier
• finansiärer som lämnat stöd till denna typ av forskning

Kartläggningar i Stockholm 1980 och 2001 visar att andelen personer som fått behandlingar med KAM hade ökat från 22 procent till 49 procent. Det rör sig vanligen om massage, akupunktur, naprapati och naturprodukter. Hur omfattande användningen av KAM är i Sverige är fortfarande okänt. Forskning inom fältet bedrivs huvudsakligen vid Göteborgs och Linköpings universitet samt Karolinska institutet.

– Vi genomförde en systematisk sökning i internationella databaser efter forskningsrapporter publicerade och recenserade i internationella vetenskapliga tidskrifter. Vi gick ut med en enkät till forskarna för att identifiera vilka forskare som är engagerade i behandlingsforskning inom KAM. Slutligen riktade vi en enkätundersökning till forskningsfinansiärer, säger Irene Jensen.
– Vi kan konstatera att internationellt och i Stockholmsundersökningarna så används KAM-behandlingar oftare av kvinnor än av män. Vidare utgjorde anslagen till KAM-forskning totalt 2,1 procent av Sveriges anslag för medicinsk forskning år 2006. Det är framförallt privata stiftelser och regionala forskningsråd som står för finansieringen.

Forskarna i gruppen framhåller att det behövs mer rikstäckande forskning där man utsätter alternativa mediciner och behandlingsformer för strikt vetenskaplig prövning. Därtill ser de ett behov av hälsoekonomiska utvärderingar av KAM-behandlingar, jämfört med konventionella behandlingsformer.

Rapporten heter Complementary and Alternative Medicine (CAM) –
A Systematic review of Intervention Research in Sweden. Den ges ut på engelska och kan antingen laddas ned som en pdf-fil eller beställas på www.fas.se/bokhandel

Ytterligare information:
Irene Jensen, professor i Personskadeprevention vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, KI.
E-post: irene.jensen@ki.se, tel: 08-52 48 32 12

Osher centrum för integrativ medicin, OCIM, KI.


Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS, är en statlig myndighet som initierar och finansierar grundläggande och behovsstyrd forskning för att främja människors arbetsliv, hälsa och välfärd.
___________________________________________________
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS.
Annie Rosell, pressansvarig, tfn 08-775 40 96, annie.rosell@fas.se
Postadress: box 2220, 103 15 Stockholm.
Tfn vx: 08-775 40 70, e-post: fas@fas.se – www.fas.se – org.nr: 202100-5240.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera