Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 mars 2007

Studenterna med från början i unikt projekt vid SLU

MicroDrivE är ett nystartat forskningsprogram vid SLU:s fakultet för naturresurser och lantbruk som kommer att ge många ringar på vattnet inom de närmaste åren. Under torsdagen presenterades MicroDrivE för amerikanska ambassadören Michael Wood när han besökte SLU i Uppsala.

Det främsta målet för programmet MicroDrivE är att minska oljeberoendet i samhället. Detta görs genom att maximalt utnyttja olika mikrobiologiska processer vid beredning av växtbiomassa. Slutprodukter blir bioenergi (etanol och biogas), djurfoder, gröna biotekniska produkter, och en kvalitetssäkrad biogödning som sluter växtnäringskretsloppen.

– MicroDrivE är ett temaforskningsprogram som handlar om att utveckla en uthållig och miljövänlig produktion av bland annat drivmedel. Styrkan med programmet är att vi jobbar med ett helhetsgrepp för bättre energiutbyte, ekonomi, hygien och växtnäringsnyttjande i varje delprocess, säger Johan Schnürer, professor vid institutionen för mikrobiologi vid SLU och initiativtagare till MicroDrivE.

Femton forskare inom mikrobiologi, molekylärbiologi och kemi vid SLU är engagerade inom MicroDrivE. Från höstterminen får dessutom tolv studenter chansen att göra sina examens-arbeten inom projektet. Exjobbskolan MicroDrivE har precis i dagarna annonserat ut möjligheten för studenter från både SLU och andra universitet att göra slutfasen av sina studier inom programmet (se exjobbspoolen: http://exjobb.sunet.se/ ).

Förhoppningen är att de tolv studenterna som samtidigt arbetar med sina examensarbeten ska finna goda möjligheter till samarbete och utbyte av kunskap kring att utveckla tekniker för att göra biodrivmedelsprocesserna effektivare och mer miljövänliga. Dessutom får studenterna vara med om utveckling av nya biotekniska produkter i nära samarbete med industrin. Exjobbskolans koppling till näringen ökar också möjligheten för studenterna att efter avslutade studier få chans till jobb inom sektorn.

– Vi har fått finansiering till temaprogrammet från fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap vid SLU, från ett antal företag, Energimyndigheten samt från forsknings-stiftelsen SLF. Totalt planeras för minst 30 miljoner kronor fördelade på sex år, säger Johan Schnürer.

Vilka produkter förväntas då kunna utvecklas inom projektet och vilka råvaror ingår? I första skedet är det råvaror som sockerbeta, spannmål och halm, som ska förädlas. De produkter som ska produceras är etanol, drank (en proteinrik restprodukt som bildas vid etanol fermen-tation), biogas, samt i slutfasen biogödsel, d v s rötrester från biogasprocessen som kan användas som växtnäring på åkermark.

När det gäller dranken kan den användas som foder till både kor och grisar, där den ersätter långväga transporter av sojaprotein. Den utgör också en spännande råvara för produktion av nya biotekniska produkter och kan slutligen även bli biogas för drivmedel, elproduktion eller uppvärmning.

Framtida möjligheter genom MicroDrivE presenterades under torsdagen då USA:s ambassadör Michael Wood besökte bland annat SLU vid ett besök i Uppsala med STUNS, Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle, som värd.

Michael Wood har, sedan han blev ambassadör i Sverige, uttryckt ett stort intresse för utveckling av alternativa energikällor som en möjlighet att lösa världens klimatproblem. Besöket i Uppsala präglades starkt av information om forskning kring miljövänlig teknik. Syftet med besöket var också att etablera bättre samverkan mellan de båda ländernas forskning och näringsliv.

Fotnot: Namnet MicroDrivE är en förkortning av det engelska programnamnet “Microbially Derived Energy”, d v s energi från mikroorganismer.

För mer information om MicroDrivE:

Johan Schnürer, professor vid institutionen för mikrobiologi, SLU 018-67 32 15 Mobil 0708-151978, johan.schnurer@mikrob.slu.se

Mikael Pell, studierektor vid institutionen för mikrobiologi, SLU 018-67 32 25 , Mobil 0737-834751, mikael.pell@mikrob.slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera