Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 mars 2007

Bostaden och kunskapen

Vad vet vi egentligen om dagens bostäder? Och hur ser morgondagens ut? Förutsättningarna för bostadsbyggandet har förändrats betydligt de senaste tjugo åren. Från att ha utgjort en kostnad för staten är bostadsbyggandet numera en inkomstkälla på grund av avvecklade subventioner. Samtidigt har kunskapsutvecklingen förändrats och traditionell bostadsforskning minskat avsevärt. Den nya antologin Bostaden och kunskapen, utgiven av Arkus med stöd av bl a Formas, ger en översikt över dagens kunskapsläge och visar värdet av växelverkan mellan forskning och praktik.

– Antologin är värdefull som ett redskap för att diskutera framtidens bostäder och den ger oss en möjlighet att tillsammans diskutera hur forskningen kan bidra på ett positivt sätt, säger Sture Blomgren, tf generaldirektör på Forskningsrådet Formas.

Bostadssektorn avreglerades på 1980-talet och under många år var bostadsbyggandet i Sverige obetydligt. Bostadsfrågorna försvann från den politiska arenan och därmed också samhällets intresse att stödja FoU-verksamhet inom området. Mycket av traditionell bostadsforskningen gick i graven.

Idag ökar bostadsbyggandet och med det ökade intresset följer behovet av kunskap. De som investerar i bostäder måste kunna erbjuda långsiktigt attraktiva bostäder. Därför behöver bostadsutvecklare och investerare kunskap om de boendes krav och förväntningar på sin framtida boendemiljö.

Antologin lyfter fram både den kunskap som finns och den som saknas eller brister. Den vänder sig till arkitekter, byggherrar och andra aktörer i bostadsbyggnadsprocessen. Presentationer av kunskapsläget och aktuella projekt varvas i boken, som illustrerar det konstruktiva växelspelet mellan forskning och praktisk tillämpning

Antologin består av tre delar. Den första delen belyser förutsättningarna för dagens och morgondagens bostadsbyggande. Den andra delen behandlar aspekter på utformning av bostaden, dess rum och närmiljö. Tyngdpunkten ligger på ändamålsenlighet, skönhet, trivsel. Bland annat lyfts relationen mellan inom- och utomhusmiljön fram. Den sista delen handlar om kunskapsutvecklingens olika arenor – FoU-miljöer, arkitekttävlingar, bostadsutställningar m m. I en avslutande artikeln ger redaktionsrådet sin tolkning av kunskapsläge, kunskapsbehov och förslag till inriktning av och vägar för kunskapsproduktion.

De tjugotal forskare och praktiker som medverkar i antologin är: Stefan Alenius, Jonas E Andersson, Tommy Berger, Jonas Berglund, Roger Bernow, Lars Birve, Ingela Blomberg, Johanna Holm Bodin, Mikaela Eckered, Jan Eriksson, Hans Ingvar Hanson, Thomas Hellquist, Björn Hårsman, Per Kraft, Eva Kristensson, Tomas Lauri, Ingbritt Liljekvist, Ola Nylander, Sören Olsson, Jan Paulsson, Fredrik von Platen, Maria Pleiborn, Olle Stahle, Gunilla Svensson, Inga Britt Werner, Sonja Vidén och Tomas Wikström.

Kontaktinformation
Bostaden och kunskapen, Arkus 2007, 268 sid, rikt ill., pris 350 kr inkl moms.
Beställs på www.formas.se, www.arkus.se, eller i bokhandeln. För recensionsex. Ulla Save-Öfverholm, ulla.save@formas.se, tel 08-775 40 01

För mer information kontakta:
Ulla Save-Öfverholm, Forskningsrådet Formas, ulla.save@formas.se, 08-775 40 01, 073-656 20 21
Mikaela Eckered, Arkus, mikaela.eckered@arkus.se, tel 08-678 05 85, 070-629 20 22
Emilie von Essen, Forskningsrådet Formas, eve@formas.se tel 08-775 40 38, 0733 50 31 61

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera