Artikel från Växjö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 mars 2007

Om modernitet och genus i ny avhandling om Stina Aronson

I en ny avhandling från Växjö universitet "Den befriade sången. Stina Aronsons berättarkonst" undersöker litteraturvetaren Åsa Nilsson Skåve hur frågor kring modernitet och genus kommer till uttryck i den svenska författaren Stina Aronsons texter. Aronson debuterade 1921, men fick sitt genombrott betydligt senare, med boken "Hitom himlen", 1946.

Författarens fyrtiotalsproduktion har gärna setts som en hyllning till en livsstil på väg att försvinna. Det civilisationskritiska draget har, menar Åsa Nilsson Skåve, överbetonats eftersom Aronsons texter också rymmer en stark ambivalens inför både moderniteten och en äldre tradition. I avhandlingen studeras hur denna ambivalens kommer till utryck i en tematik kring språk, tid, individualitet och tro.

Den andra viktiga aspekten som behandlas är hur Aronsons texter bearbetar förväntningar med avseende på kön. Gång på gång, från den första boken till den sista, illustreras hur den enskilda individen inte passar in i normen för “manligt” och “kvinnligt”.

Frågor som rör modernitet och genus finns närvarande i hela Aronsons författarskap och tar sig varierande uttryck. Olika genrer och stilar prövas och kombineras, och vissa texter utmärks tydligt av modernistiska formexperiment. I “Hitom himlen”, den text som ägnas störst utrymme i avhandlingen, sammansmälter roman- och novellformen på ett originellt och fruktbart sätt som också samverkar med textens tematik.

Åsa Nilsson Skåve undervisar i litteraturvetenskap vid Växjö universitet och Blekinge Tekniska högskola.

Avhandlingen försvaras fredagen den 30 mars kl. 14. 00 i sal Homeros, Universitetsplatsen 1, Växjö universitet. Opponent är fil. dr Cristine Sarrimo, Malmö högskola.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Åsa Nilsson Skåve, 0455-12677 och 0709-926426 eller e-post: asa.nilsson-skave@vxu.se

Beställ boken från Växjö University Press, vup@vxu.se eller telefon: 0470-70 82 67.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera