Artikel från Högskolan i Kalmar

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 mars 2007

Adenosin kan hjälpa mot ögontorrhet

Symptomen för torra ögon utgörs ofta av nedsatt synskärpa, skavkänsla och även smärta. Utan behandling med tårsubstitut uppstår skador på hornhinnan vilket i längden kan leda till blindhet. Maria Edman vid Högskolan i Kalmar har i sin doktorsavhandling kommit fram till att ämnet adenosin kan stimulera produktionen av tårvätska. I förlängningen innebär det att bättre läkemedel kan tas fram som stimulerar den egna produktionen av tårar.

Ögats yta är ständigt täckt av en tunn tårfilm vilken spelar en viktig roll för ögats funktion och hälsa. Tårfilmen innehåller infektionshämmande ämnen och sköljer bort främmande partiklar som kan skada ögat. Den fungerar också som ett som smörjmedel som skyddar ögats yta mot den mekaniska belastning som ögonlockens rörelse innebär. Ytterliggare en viktig funktion är att den försörjer den blodkärlslösa hornhinnan med näringsämnen och syre.

– Tårfilmen är egentligen mycket viktigare för oss än de emotionella tårarna, blir det något fel på den så får man så kallade torra ögon, vilket i längden kan leda till blindhet, säger Maria Edman. Torra ögon behandlas idag oftast med tårersättningmedel men dessa är inte alls lika bra som den riktiga tårfilmen på att skydda ögat. Därför så vore det önskvärt att man kunde hitta ett läkemedel som stimulerar den egna produktionen av tårar.

Tårkörteln har en ständig produktion av tårar. Tårproduktionen kan ökas när det behövs, till exempel om ett gruskorn kommer in i ögat. Stimuleringen av tårproduktionen sker genom att nervceller skickar ut signalmolekyler till tårkörtelcellerna för att tala om att nu behövs det mer tårar. Tårkörtelcellerna tar emot signalerna med hjälp av en slags brevlådor som finns på cellernas yta som kallas receptorer. När dessa receptorer tar emot en signal så skickar de också en signal in i cellen vilket får den att börja utsöndra det vatten, salter och proteiner som behövs i tårfilmen. Man har sedan länge vetat att till exempel substansen acetylkolin fungerar på det sättet.

Maria Edman har forskat om hur substansen adenosin påverkar produktionen av tårvätska från tårkörtelcellerna. I resultaten kan Maria Edman se att adenosinet har en viss ökande effekt på sekretionen av tårvätska men också något som kanske är av större intresse nämligen att adenosin förhöjer den effekt som acetylkolin har på tårvätskeutsöndringen.

Avhandlingen heter “Adenosine receptors and regulation of rabbit lacrimal gland secretion”. Disputationen äger rum fredagen den 30 mars kl 09.00, Sal 143, Teknikum, Norra vägen 47, Kalmar. Opponent är Associate Professor, Driss Zhoukhri, Tufts University School of Dental Medicine, Boston, MA, USA.

Kontaktinformation
Maria Edman
tel: 0480-446184
e-post: maria.edman@hik.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera