Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 mars 2007

Forskningsrön om kvicksilver viktigaste miljöupptäckten 2006

Den ansedda vetenskapliga tidskriften Environmental Science and Technology har utsett en studie från SLU i Umeå om kvicksilvers bindning till svavelgrupper i naturligt organiskt material (vanligen kallat humus) till den vetenskapligt mest betydelsefulla upptäckten år 2006.

Nyheten offentliggörs i dag av American Chemical Society.

Arbetet har letts av professor Ulf Skyllberg, institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) i Umeå. Uppsatsen är en av de nära 1 100 artiklar som förra året publicerades i tidskriften.

Kvicksilver är ett miljögift som sprids med luften över stora områden av jorden. I skogs- och våtmarksområden omvandlas kvicksilver till så kallat metylkvicksilver som ackumuleras i till exempel fisk, och på så vis når människan. Metylkvicksilver passerar barriärer i kroppen och orsakar allvarliga hjärn- och nervskador. Störst blir skadorna under fosterutvecklingen.

Det vetenskapliga arbetet, som till stora delar har utförts av Skyllberg och Jin Qian, tidigare doktorand vid SLU i Umeå, visar att kvicksilver binder mycket starkt till två svavelatomer i “humus”. Denna kunskap är en nyckel till förståelsen av hur olika faktorer styr bildningen av metylkvicksilver i miljön och vad vi eventuellt kan göra för att motverka den.

Skyllbergs forskargrupp i Umeå studerar bland annat hur restaurering av skogliga våtmarker inverkar på bildningen av metylkvicksilver. Restaureringen av våtmarker är ett av Sveriges riksdags prioriterade miljömål.

Uppsatsens fullständiga titel är: Skyllberg, U., Bloom, P.R., Qian, J., Lin, C-M., and Bleam, W.F. 2006. Complexation of mercury (II) in soil organic matter: EXAFS evidence for linear two-coordination with reduced sulphur groups. Environmental Science and Technology 40, 4147-4180.

Länk till mer information finns nedan. Klicka i vänstra spalten på Top Paper: Foundations of mercury in the environment

Kontaktinformation
Ulf Skyllberg, institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU i Umeå, tel 090-786 84 60.
E-post: ulf.skyllberg@sek.slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera