Tema

Forskningsrön om kvicksilver viktigaste miljöupptäckten 2006

Den ansedda vetenskapliga tidskriften Environmental Science and Technology har utsett en studie från SLU i Umeå om kvicksilvers bindning till svavelgrupper i naturligt organiskt material (vanligen kallat humus) till den vetenskapligt mest betydelsefulla upptäckten år 2006.

Nyheten offentliggörs i dag av American Chemical Society.

Arbetet har letts av professor Ulf Skyllberg, institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) i Umeå. Uppsatsen är en av de nära 1 100 artiklar som förra året publicerades i tidskriften.

Kvicksilver är ett miljögift som sprids med luften över stora områden av jorden. I skogs- och våtmarksområden omvandlas kvicksilver till så kallat metylkvicksilver som ackumuleras i till exempel fisk, och på så vis når människan. Metylkvicksilver passerar barriärer i kroppen och orsakar allvarliga hjärn- och nervskador. Störst blir skadorna under fosterutvecklingen.

Det vetenskapliga arbetet, som till stora delar har utförts av Skyllberg och Jin Qian, tidigare doktorand vid SLU i Umeå, visar att kvicksilver binder mycket starkt till två svavelatomer i ”humus”. Denna kunskap är en nyckel till förståelsen av hur olika faktorer styr bildningen av metylkvicksilver i miljön och vad vi eventuellt kan göra för att motverka den.

Skyllbergs forskargrupp i Umeå studerar bland annat hur restaurering av skogliga våtmarker inverkar på bildningen av metylkvicksilver. Restaureringen av våtmarker är ett av Sveriges riksdags prioriterade miljömål.

Uppsatsens fullständiga titel är: Skyllberg, U., Bloom, P.R., Qian, J., Lin, C-M., and Bleam, W.F. 2006. Complexation of mercury (II) in soil organic matter: EXAFS evidence for linear two-coordination with reduced sulphur groups. Environmental Science and Technology 40, 4147-4180.

Länk till mer information finns nedan. Klicka i vänstra spalten på Top Paper: Foundations of mercury in the environment

Kontaktinformation
Ulf Skyllberg, institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU i Umeå, tel 090-786 84 60.
E-post: ulf.skyllberg@sek.slu.se

Forskningsrön om kvicksilver viktigaste miljöupptäckten 2006

 lästid ~ 1 min