Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 mars 2007

SLU-professorer berättar…

Värphönorna ska få utöva sina naturliga beteenden, men i vilket inhysningssystem fungerar det bäst? Miljögifter sprids över hela jorden, men vilka är de och var kommer de ifrån? Hur ska vi minska städernas resurskrav och få dem mer uthålliga?

I år installeras femton nya professorer på tre orter. Åtta Uppsala-professorer föreläser på Loftet, SLU Uppsala/Ultuna torsdagen den 29 och fredagen den 30 mars klockan 10-12, se programmet.

Välkomna!

Läs nedan kort om SLU Uppsalas åtta installandi och gå in i Professorsinstallationer vid SLU 2007 för fördjupning! (http://www2.slu.se/forskning/2007/pdf/professorer07.pdf)


HUR SKA HÖNSEN FORTLEVA SINA DAGAR? (s. 36)

Ragnar Tauson studerar värphönsens inhysning i golvsystem och i inredda burar. Han pekar på att det ännu inte finns något idealt system där hönan kan utöva alla sina naturliga beteenden, och där bra djurskydd och arbetsmiljö kombineras med ekonomi.

Ragnar.Tauson@huv.slu.se


HAN PENDLAR MELLAN NORDPOLEN OCH EKVATORN (s. 28)

Henrik Kylin är miljökemist och arbetar globalt med miljöföroreningar. Miljökemi inbegriper såväl de klassiska miljögifterna, som DDT och PCP, som jordbrukets kemiska bekämpningsmedel. Henrik Kylin har även koll på sötningsmedlet sukralos, som inte i sig är giftigt men som genom att smaka sött kan störa olika vattenlevande organismers orientering, födosök och fortplantning.

Henrik.Kylin@ma.slu.se


EFFEKTIVARE STÄDER I SIKTE (s.12)

Per G Berg forskar om stadsplanering av uthålliga lokala samhällen. Ett exempel är Hågaby utanför Uppsala, med t.ex. solvärme, kompostering, urinsortering, samt hälsosamma och energisnåla hus. Han och hans forskarkollegor runt Östersjön har lanserat begreppet Faktor-fem-staden, en framtida, radikalt uthållig stad, som bara kräver en femtedel av dagens fysiska resurser, omlandsmark och vatten.

Per.Berg@sol.slu.se


VARFÖR BYGGER MAN SOM MAN GÖR? (s. 8)

Christer Bengs är finlandssvensk arkitekt och kommer senast från Universitetet i Uleåborg. Han menar att byggande och stadsutveckling till stor del bestäms av ekonomiska och sociala intressen i samhället, inte i första hand av stadsplaneringen. Andra frågor han intresserar sig för är: “Varför tycker arkitekter ofta att det fula är vackert och det vackra fult? Och varför förstår inte vanliga människor vad arkitekterna pratar om?”

Christer.Bengs@sol.slu.se


HUMUSFORSKNING I BERZELII FOTSPÅR (s. 16)

Dan Berggren Kleja är markkemist och har liksom sin tidiga föregångare Jöns Jacob Berzelius varit mycket intresserad av humus. Han har bland annat studerat hur olika humusfraktioner binder till sig giftiga metaller, t.ex. aluminium, koppar och bly. Humusämnen är också viktiga i kolets kretslopp. När de utlakas från markskiktet kan de antingen lagras i underliggande mark, och därmed bidra till markens roll som kolsänka, eller så kan de hamna i vattendragen. Dricksvattenkvaliteten för många påverkas då negativt, med brunt vatten och ökat reningsbehov som följd.

Dan.Berggren@ma.slu.se


KOPARASIT KARTLAGD MED TEST FÖR BLOD OCH MJÖLK (s. 20)

Camilla Björkman har utvecklat en testmetod för att påvisa antikroppar mot den encelliga parasiten Neospora caninum, som gör stor skada i mjölkkobesättningar världen över. Parasiten har hund som huvudvärd och sedan sprids smittan vidare till mellanvärdarna nötkreatur, får, vattenbufflar och hjortar. Smittan kan föras över med förorenat foder eller dricksvatten och från ko till kalv. Risken för aborterade kalvfoster ökar kraftigt om kon är smittad.

Camilla.Bjorkman@kv.slu.se


LANDSBYGDSUTVECKLING MED MÄNNISKAN I CENTRUM (s. 24)

Ann-Kristin Ekman är socialantropolog och har i lokala fältarbeten ägnat sig åt landsbygdsutveckling i Sverige. Hon trycker på att kontinuiteten i en by eller region är lika viktig som utveckling och förändring. Det är bra att ha ett långt tidsperspektiv – genom historien kan man förstå sin samtid.

Ann-Kristin.Ekman@sol.slu.se


HELHETSTÄNKANDE OCH ERFARENHET I FOKUS (s. 32)

Nadarajah Sriskandarajah, “Sri”, är veterinär, född och utbildad i Sri Lanka, och har arbetat med miljökommunikation i Nya Guinea, Australien och Danmark. Han menar att vid mänskliga aktiviteter i samverkan med naturen krävs att alla inblandade samhällsaktörer får påverka besluten. Här kommer miljökommunikationen in med helhetstänkande och erfarenhetsbaserad undervisning.

Nadarajah.Sriskandarajah@sol.slu.se (på engelska)
———————————–
Vid SLU Alnarp kommer tre nya professorer att föreläsa den 20 april, och vid SLU Umeå fyra den 11 maj, se programmet .

Samtliga professorer presenteras i skriften Professorsinstallationer vid SLU 2007 (http://www2.slu.se/forskning/2007/pdf/professorer07.pdf).

Kontaktinformation
För mer information: mailto:Nora.Adelskold@adm.slu.se, 018 67 17 07, 070-695 17 07

Frågor om arrangemangen: Gunilla.Angemo@adm.slu.se, 018-67 18 18

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera