Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 mars 2007

Dementa får sämre vård vid höftfrakturer

Personer med demens får inte den vård de behöver efter en höftfraktur. En ny avhandling från Karolinska Institutet visar att vårdgivarna brister i sin hänsyn till patienternas kognitiva svårigheter.

Höftfrakturer inträffar vanligen i hög ålder, och rehabiliteringen måste därför ta hänsyn till att en demenssjukdom kan finnas med i bilden. Patienter som är dementa kan till exempel behöva extra hjälp med att förstå instruktioner, bli påminda om aktiviteter eller behöva positiv uppmuntran för att komma igång med övningar.

Men nu visar ny forskning att vården inte anpassas till de särskilda behov som dementa patienter har efter en höftfraktur. Resultaten presenteras i en doktorsavhandling av Ann-Marie Rydholm Hedman, sjuksköterska och adjunkt vid Röda Korsets Högskola, som genom bland annat intervjuer och vårdregister har jämfört vården av dementa och icke-dementa patienter.

Avhandlingen visar att vårdresultatet sex månader efter frakturen är sämre för patienter med demens, jämfört med kognitivt friska patienter som vårdats för likartade frakturer. Närstående till dementa patienter är också i högre grad är missnöjda med vården än anhöriga till icke-dementa patienter. Bland annat upplever de oftare att rehabiliteringsinsatser, fysisk träning och smärtlindring uteblir.

– Det här är en fråga om attityder och gamla traditioner inom vården. Man tror inte att det går att rehabilitera patienter med demenssjukdom. Det gör det visst, men det kräver att rehabiliteringen ser annorlunda ut, säger Ann-Marie Rydholm Hedman.

Avhandling: Unequal opportunities for patients with and without cognitive impairment. Relatives’ and significant others’ views on care and rehabilitation after hip fracture, Institutionen för neurobiology, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:

Med Dr Ann-Marie Rydholm Hedman
Tel: 08-587 516 54, 0730-47 40 44
E-post: heda@rkh.se

Pressekreterare Katarina Sternudd
Tel: 08-524 838 95, 070-224 38 95
E-post: Katarina.sternudd@ki.se

Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom utbildning, forskning och information bidrar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Det är också Karolinska Institutet som årligen utser pristagaren av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera