Artikel från Forte

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 mars 2007

Stöd till forskningsprogram

FAS styrelse beslöt vid sitt sammanträde den 14 februari 2007 att utlysa programstöd inom de två forskningsområdena försäkringsmedicin och övervikt, kost & motion. Ett tredje stödområde är forskning om skatter och skattesystem – ett samarbete med Riksbankens Jubileumsfond.

Programstöden syftar till att förstärka och bygga ut forskarmiljöer. Det är en form av basstöd som ska göra det möjligt för forskargrupper att ta upp nya, angelägna frågeställningar och bearbeta dem under en längre tid. Programstöden utgår med två miljoner kronor per år och söks för en period av sex år. Endast etablerade forskargrupper kan få stödet. Det är positivt om yngre forskare ingår i gruppen eftersom en målsättning med programstöden är att stärka forskningsområdena på sikt.

I FAS senaste nyhetsbrev till forskare på www.fas.se finns mer information om utlysningarna. Beslut om programstöd kommer att fattas senast i november 2007.

För ytterligare information kontakta:
Kenneth Abrahamsson, programchef
Tfn: 08-775 40 91, mobil: 070-546 83 53
E-post: kenneth.abrahamsson@fas.se

Kontaktinformation
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS, är en statlig myndighet som initierar
och finansierar grundläggande och behovsstyrd forskning för att främja människors arbetsliv,
hälsa och välfärd.
_______________________________________________________________________

Annie Rosell, pressansvarig, tfn 08-775 40 96, annie.rosell@fas.se
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS.
Postadress: Box 2220, 103 15 Stockholm.
Tfn vx: 08-775 40 70, e-post: fas@fas.se – www.fas.se – org.nr: 202100-5240.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera