Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 februari 2007

SLU-upptäckt om träds blomning ger 2007 års Marcus Wallenbergpris

2007 års Marcus Wallenberg-pris på 2 miljoner kronor tilldelas professor Ove Nilsson, Umeå Plant Science Centre (UPSC) och SLU i Umeå, för hans banbrytande upptäckt om mekanismerna för träds blomning och hur detta kan utnyttjas i trädförädlingssyfte.

Han har klarlagt vad som avgör när träd blommar och hur signaler på molekylär nivå får träd att anpassa sig efter årstidernas växlingar. Med hjälp av dessa upptäckter kan det bli möjligt att avsevärt påskynda trädförädling genom tidigareläggning av blomning utan risktagande för miljön. Detta öppnar i sin tur möjligheter till snabbare och mer fullständigt utnyttjande av vedråvara och därigenom högre skogsproduktion globalt.

Traditionell trädförädling hämmas av att det tar lång tid att uppnå första blomning, till exempel 15-20 år för tall och gran. Utvecklingen inom jordbruket har varit dramatiskt snabbare genom att de flesta jordbruksväxter blommar inom högst ett år.

En av Ove Nilssons upptäckter är att systemet för att styra blomning verkar fungera likadant i olika växter, från små örter till stora träd. Ove Nilsson och hans kolleger har spårat en budbärarmolekyl “florigen”, som framställs i bladen och transporteras till knopparna. Produktionen gynnas av dagsljus och sätter fart på våren. Utan denna budbärare skulle knopparna utvecklas till blad, men med budbäraren skapas blommor. Samma ämne styr också knoppsättningen, som sker när mängden dagsljus minskar på hösten. Budbärarmolekylen kan få poppel att blomma efter endast någon vecka.

Budbäraren överförs i trädförädlingens första steg, varefter förädlingen sker på traditionell väg. Det kommer att vara möjligt att avlägsna genen innan fröer sås eller plantor sätts ut i skog. Hela förädlingen sker mycket snabbare och träd med önskade egenskaper kan åstadkommas på avsevärt kortare tid. Detta leder till högre vedutbyten från skogen och möjligheter att utforma träd för speciella lokalförhållanden och för speciella användningar, vilket öppnar för större ekonomisk avkastning inom traditionellt skogsbruk och trädanvändning liksom för nya affärsmöjligheter baserade på skogsråvara såsom kemikalier, energi och bränsle, kompositer och andra material. Möjligheten att även styra blomningens upphörande kommer att minska risken för oavsiktligt spridande av genetiskt material till omgivande skog.

Ove Nilsson är 42 år gammal, professor och verksamhetschef för Centre for Plant Development Biology vid Umeå Plant Science Centre. Han är professor vid institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi, fakulteten för skogsvetenskap, SLU i Umeå. Han disputerade 1995 och arbetade därefter vid Salk Institute, Kalifornien. Under denna tid var han medförfattare till flera artiklar i Nature. Efter sin återkomst till Sverige 1998 har han tillsammans med kolleger publicerat fler artiklar i Science, av vilka en klassats som den tredje mest betydande globalt under 2005.

Ove Nilsson har även varit aktiv i det nystartade spin-off företaget SweTree Technologies, ett skogsbiotekniskt företag grundat på vetenskapliga upptäckter och i vilket tre av Sveriges största skogsägande företag är delägare.

Priset överlämnas av Hans Majestät Konungen vid en ceremoni i Stockholm under hösten. Ceremonin följs av ett symposium på prisvinnartemat och om den industriella betydelsen av upptäckten.

Marcus Wallenbergpriset

Marcus Wallenbergpriset är internationellt och instiftades 1980 av skogsindustriföretaget Stora Kopparbergs Bergslags AB, nu Stora Enso. Priset utdelas av den oberoende stiftelsen Marcus Wallenbergs Stiftelse för Främjande av Skogsindustriell Vetenskaplig Forskning och går till en enskild forskare eller en mindre grupp av forskare för en banbrytande upptäckt eller utveckling inom ett för skogsindustrin betydelsefullt område.

Priset utdelas i år för den 24:e gången. Hittills har 15 svenskar fått priset. Både enskilda forskare och grupper kan få priset.

Mer information om Marcus Wallenbergpriset på www.mwp.org där också foton finns tillgängliga att ladda ned.

SLU-länkar med bakgrundsinformation:

Pressmeddelande om Umeå-forskarnas upptäckt som SLU skickade ut i början av augusti 2005:
http://www.slu.se/page.cfm?page=135&Nyheter_ID=4181&FunktionID=20

Artikel i oktobernumret av SLU:s personaltidning Resurs (nr 3/2005, sidorna 14-15) som beskriver det spännande arbete som ledde fram till upptäckten. Ladda ner pdf-fil från arkivet: http://resurs.slu.se

Länken till texten i Science i december 2005:
http://www.aaas.org/news/releases/2005/1222breakthrough.shtml

Länk till det pressmeddelande om blomningsgenen i träd, från maj 2006:
http://www.slu.se/?id=135&Nyheter_ID=4719&FunktionID=20

Länk till pressmeddelande efter beslutet i september 2006 om att Umeå får ett Berzelius-centrum:
http://www.slu.se/?ID=559&Nyheter_id=5393&sprak=s

Kontaktinformation
Per G. Broman, Styrelsens sekreterare och sekreterare i prisnämnden för Marcus Wallenbergs Stiftelse. Tel +46(0)1046-88205, mobil +46(0)70-5776993, fax +46-(0)23-711581

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera